Sist oppdatert: 14.06.2016 20:45

Parkeringsplass og gangveg innen 1. oktober

 

ARNE HEIMESTØL

Snart skal det bli tryggere trafikkforhold i tilknytning til skolen og barnehagen i Hedalen.
 

Nord for Hedalsheimen blir det ca. 25 parkeringsplasser. Det som i dag er gangveg mellom barnehagen og Brunbakklivegen, blir enveiskjørt veg. I tillegg skal det bygges ny gangveg mellom den nye parkeringsplassen og skolen.

Kapasitetsutfordringer
Planavdelingen har hatt problemer med å få prosjektert trafikksikkerhetstiltakene, men nå er første del av prosjektet planlagt. Plansjef Svein Granli berømmer Bjørn Gustavsen for grundig og rask gjennomføring av denne delen av arbeidet.

 

Kontrakt i slutten av uka
Flere har levert tilbud på utbygginga, og i løpet av denne uka regner plansjefen med at kontrakt kan underskrives med den som får oppdraget.

Asfaltering er holdt utenfor anbudet. Dette kommer kommunen tilbake til.

 

Viktig trafikksikkerhetstiltak
– Det viktige nå er at alle brukere av området har trafikksikkerhet i minne, sier plansjefen, som håper at tiltaket som nå blir gjennomført, kan bli positivt mottatt og støttet.