Sist oppdatert: 15.06.2016 20:34

Dypere kabelgrøft må til

 

GUNNAR FOSSHOLT

Ett av tiltakene småsamfunnsprosjektet i Hedalen arbeidet med, var veibelysning i sentrum av bygda. Etter mange møter og mye koordineringsarbeid fra Sør-Aurdal kommune og småsamfunns-prosjektet, ble det etter hvert en samarbeidsløsning.
 

Finansieringsbehovet ble dekket gjennom et spleiselag bestående av kommune, stat og lokalt næringsliv. Se dette oppslaget.

 

Vegvesenet påtok seg ansvaret med drift, og i oktober 2007 ble det lys. Les mer her.

 

Mange med meg har sikkert lurt på hvorfor lysstolper og armatur nå ligger lagret mellom Joker og Vassfarhuset? Det har også dukket opp mange mer eller mindre sannsynlige teorier på dette.
 

Etter en prat med både kommune og vegvesen er forklaringen klar.

Vegvesenet har erfart at blant annet dypere kabelgrøft på hele strekningen må til  for å sikre bedre stabilitet på belysningen. De tar nå ansvar og vil fortløpende gjøre  nødvendige tiltakene for at vi på nytt kan ha lys på hele strekningen når de mørke høstkveldene vender tilbake. Dette er en egen utbedring i vegvesenets regi og har ingen sammenheng med evt. andre planer/tiltak i sentrum.