Sist oppdatert: 16.06.2016 17:32

Hvis det er slik

 

MAGNE RUUD, HEDØL OG VALDRIS

Hvis det er slik som ordføreren sier, at ved en kommunesammenslåing så blir 100 arbeidsplasser, eventuelt 100 årsverk borte, så må det være fordi de ikke trengs. Eventuelt, fordi jeg har sett begge versjonene. Om de ikke trengs, så må det gjelde politiske og administrative årsverk, fordi varme hender har jeg inntrykk av at det aldri blir nok av.

Da lurer jeg på:
Hvilke følelser har hver enkelt av de mer enn 100 personene, og som dag etter dag, år etter år, utfører sitt arbeid samvittighetsfullt, men til ingen annen nytte enn å brødfø seg selv, og samtidig påføre samfunnet unødvendige kostnader?

Det minner om tida i Polen før bruddet med Sovjetunionen. Polske arbeidere produserte varer for den russiske tungindustrien i vilden sky, lastet dem på jernbanen med bestemmelsessted Russland. Russerne samlet i lader, smeltet om produktene, og sendte råvaren tilbake til Polen for ny produksjon. Slikt blir det arbeidsplasser av, men er neppe produktivt.

Hvis så er:
100 årsverk legger beslag på ca. kr 500 000 hver, i lønn, sykelønn, pensjonspremie og andel av felleskostnader, hvilket betyr en årlig kostnad på:
500 000 * 100 = 50 000 000, dvs. 50 årlige millioner kroner!
Hvis det er slik at inntektsrammene er små, og forblir små, ville det ikke være bedre å benytte de 50 millionene til sårt tiltrengte tjenestebehov, så som i eldreomsorgen, i skolen, til næringsutvikling og til vedlikehold av kommunal infrastruktur i stadig forfall?

Hvis det er slik som rådmann Rydland uttaler, hvilket det ofte tyder på, at valdrisen gjerne tar på seg offerrollen, i stedet for å snu seg på hælen og se etter nye muligheter, - - hvorfor ikke for en gangs skyld benytte anledningen til å skape noe nytt, i stedet for tradisjonen tro, - å gå etter og si nei?
Det er slik at regionen mister nettoinnbyggere dag for dag, og forgubbingsprosessen løper videre. Er ikke tida inne for de folkevalgte å se for seg et litt større bilde med hensyn til utvikling av en arbeidsregion som kan by på attraktive og framtidsretta stillinger, i stedet for å konservere arbeidsplasser i funksjoner som man egentlig ikke trenger?