Sist oppdatert: 22.06.2016 09:27

Nei, nei, nei, nei, nei og ja

 

ARNE HEIMESTØL
Fra før var det kjent at Vang ikke vil ha noen storkommune i Valdres. Tirsdag ble klart at Etnedal, Øystre Slidre, Vestre Slidre og Sør-Aurdal kom til samme konklusjon. Det var bare Nord-Aurdal som sa ja.

 

Her er vedtaket:

  1. Sør-Aurdal kommune velger å fortsette som egen kommune, og søker ikke sammenslåing med andre kommuner.

  2. Det er i saksframstillingen redegjort for de spørsmål Fylkesmannen har bedt om tilbakemelding på.

  3. Dersom to eller flere av de øvrige kommunene i regionen søker sammenslåing, vil kommunestyret vurdere Sør-Aurdal sin status på nytt.

  4. Sør- Aurdal kommune vil fremdeles ta aktivt del i utviklingen av Valdres som region og bidra til gode løsninger basert på godt kunnskapsgrunnlag og gjensidig respekt.

  5. Sør-Aurdal kommune ønsker å utrede organiseringen av våre felles tjenester, interkommunale selskap og VNK for å få en rasjonell og oversiktlig politisk styring. Vi ser det som en fordel om dette kan utredes felles for Valdres. Sør-Aurdal kommune vil delta aktivt i dette arbeidet og ber ordfører ta felles initiativ for å sette ned et tverrpolitisk Ad hoc- utvalg. Utvalget bør bestå av 3 politiske representanter fra hver av Valdreskommunene, med målsetting om å legge frem sak for kommunestyrene senest februar 2017. Ad hoc-utvalget konstituerer seg selv på første møte, og velger hensiktsmessig arbeidsform.

Høyres to representanter stemte for kommunesammenslåing. Det samme gjorde Emmy Bakkom (KrF) og Hanne Grimsrud (TPK).