Sist oppdatert: 23.06.2016 09:30

Mosjonskrav for kuer – og kanskje gamle

 

SOLVEIG LIE
Er det slik at kuene har mer krav enn gamle i Norge? Det kan se slik ut etter nyhetsoppslaget i dag var at ”Kyr har krav på minst åtte uker med friluft og mosjon pr. år”. Etter loven. Loven er ”Forskrift om hold av storfe”. Paragraf 10.

Og i tillegg skal de ut på tur. Det er jo så bra! Altså to måneder pr. år - og det er vel enda 12 måneder i året- så vil det si at de skal ut på tur og lufte seg minst en gang i uka. Det er jo flott!

Kanskje loven også kan gjelde for gamle folk? Hvis de gamle skal ha det like fint som kua, bør de få hjelp til å komme seg ut, i alle fall en gang i uka.
Men er det slik?


Det er sikkert lover som jeg ikke vet noe om, men finnes det en lov som sier at gamle skal ha like stor rett til luft slik som kua?