Sist oppdatert: 06.06.2016 06:43

Bli med Edvard Elsrud til Vidalen og Vassfaret

  LARS ELSRUD OG SIGRID ELSRUD
I Vassfaret, der nord like gjerne kan være rett vest, ligger Jagarhølen, Gråbeinhølen og Dreparhølen på rekke og rad og forteller om folkeliv og dramatikk gjennom århundrer
.På den nye nettsiden www.edvardelsrud.no  kan du nå slå følge med hedølen Edvard Elsrud inn i Vidalen og Vassfaret. Få kjente dette området bedre enn ham, og før han døde i 1994, rakk han å skrive 17 bøker som alle på ulike måter handler om disse skogsdalene helt sør i Valdres og om folkeliv og jakt og fiske gjennom generasjoner.

– I år ville faren vår fylt 90 år. Vi markerer det med å lage en nettside der fortellerstemmen hans kan leve videre. Her har vi laget en oversikt over alle bøkene han skrev, og vi viser hvordan du kan få tilgang til bøkene via Nasjonalbibliotekets digitale arkiver. Vi har også lagt ut noen av tekstene slik at de kan leses direkte på den nye nettsiden, sier Sigrid og Lars Elsrud.

Grunnkurs i Vassfaret
Med hjelp av et godt digitalt kart og den innledende teksten til Edvard Elsruds mest solgte og leste bok, Berte Skrukkefyllhaugen, kan du nå få et «grunnkurs» i Vassfaret. Her tar han oss med innover langs hele dette store «vassfaret» der vannene ligger som perler på en snor.

For den som skal stille kompasset og ta en tur i Vassfaret, kan det kanskje også være nyttig med en liten innføring i lokale himmelretninger: «Vi hedøler har våre egne oppfatninger om litt av hvert, for eksempel om himmelretningene. Når en hedøl skal beskrive retningen oppover et av våre vassdrag, sier han alltid «nordover», og på strekningen Øvre Grunntjern – Strøen er dette for så vidt både rett og riktig. Men i det ytre Vassfaret blir vårt nord omtrent rett vest etter kompasset. Slike bagateller bryr imidlertid mine sambygdinger seg ikke om. Uansett hva kompasset, Norges geografiske oppmåling og sola måtte mene, vil enhver hedøl påstå at Vassfarelva renner sydover, alle steder.»

Hedalsvisa og NRK-program
Av de mange tekstene Edvard Elsrud skrev, er Hedalsvisa blant dem som fortsatt er mest i bruk. Fra den nye nettsiden www.edvardelsrud.no  er det mulig å laste ned teksten.

– Vi håper alle som er glad i Vidalen og Vassfaret også vil ha glede av denne nettsiden. Og den aller enkleste og morsomste måten å begynne på, er å se fjernsynsprogrammet NRK laget med faren vår i 1989. Dette programmet ligger det lenke til på den nye hjemmesiden, sier Sigrid og Lars Elsrud.