Sist oppdatert: 13.05.2016 21:25

Hvorfor kommer det ikke fiber til folket?

  SOLVEIG LIE
Den 08.01.2015 sier seniorrådgiver Aronsveen at Eidsiva har levert bredbånd i Sør Aurdal i 10 år. (!)

Den 27.05.2015 sier Vasslid fra Eidsiva at næringslivet i Hedalen har førsteprioritet- og at ”informasjon til private kunder kommer seinere”.(?)

Den 27.04.2016 et år senere-kom det to representanter fra Eidsiva, to representanter fra SAE og en representant fra Kommunen - til Hedalen.(!)(?)
Hva sa de da?

De sa at ”utbygging nord for Hallum sentral er avhengig av offentlige tilskudd eller høyere etableringskostnader”.

Det er verdt å merke seg at:
EIDSIVA eies av Oppland og Hedmark fylke. Altså av folket. SAE eies av folket. RÅDGIVER under avdeling for Plan, næring, utbygging, Stig Solbrekken, er valgt av folket.

Så hvorfor får dere ikke fiber ut til folket – når det tross alt er skattepenger fra folket – dere forvalter?

Skjønner dere ikke at nyetablerte familier i Hedalen trenger fiber? Dere tror vel ikke at det er fordi vi trenger å spille vri åtter på nett?

Alle som ser framover, ser at fiberutbygging er like viktig som veiutbygging.
Her i Hedalen kan dere forresten spare dere kostnadene til skilt med km-grense. Det går ikke i mer enn maks 50 uansett. Dere bruker nok kanskje litt penger på å sette opp varsling der dumpene er blitt litt for store. Og nå vil dere altså dele Hedalen i to? Skillet går ved Hallum sentral. I sør får de fiber, i nord får de ikke fiber.

Tenk om man hadde satt spareblusset på for fullt da strømmen kom i 1952?
I 1952 fikk ALLE strøm til hus. Uansett om de kunne betale for det eller ikke.
Og tenk om myndighetene hadde bestemt at bare de som kunne betale for seg fikk strøm?

Da hadde vi hatt et helt annet samfunn i Norge. Med store klasseforskjeller. For folk flest hadde dårlig råd i 1952. Men da så i hvert fall politikerne framover!

Kjære Eidsiva, SAE og SAK: Kunne dere tenke dere å se litt framover? Det er dere som har ansvaret for at det ikke skal bli så store forskjeller på by og land! Kan dere ikke bare forte dere litt? Så kan kanskje flere folk mye lettere etablere seg her.