Sist oppdatert: 19.05.2016 05:48

Førstehjelpskurs for alle i bygda

 

HÅVARD SUKKE, HEDALEN RØDE KORS HJELPEKORPS

Som sikkert mange vet, så kjøpte Hedalen Røde Kors hjertestarter til brannbilen i Hedalen. Hedalen Helselag kjøpte også en for å ha i gangen på Fjellsyn.
 

Brannvesenet har ved flere anledninger brukt denne starteren, før ambulanse og helikopter kommer frem. Det siste året har brannvesenet blitt brukt mer og mer til akutte oppdrag når ambulanse er et stykke unna. Hittil i år så har vi hatt fem oppdrag i Hedalen med assistering av helse.

Derfor vil Hedalen Røde Kors arrangere gratis førstehjelps kurs for brannfolkene våre og ALLE sambygdinger som ønsker et kurs. Kurset blir rettet mot generell førstehjelp, akutte situasjoner og hvordan man betjener en hjertestarter og hjerte lunge redning på dokke.
 

Håvard Johnsen fra ambulansetjenesten i Valdres vil være instruktør på kurset. Kurset blir på Lokalet søndag 29. mai kl. 10.30-ca 1530 på grunn av åpning av klubbhuset til Hil.

Pga matservering ønsker vi påmelding til Håvard Sukke på tlf. 907 94 433/e-post: post@hedalsfjellet.no innen 24. mai.