Sist oppdatert: 23.05.2016 06:13

Fanger abbor med kuper i Bergstjern

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
VIDEO OG BILDER: GUNNAR KANA

Styret for Hedalsfjella har kjøpt inn abbor- og gørrkime-kuper som skal brukes til å gjøre fiskebestanden bedre i enkelte vann i forvaltningsområdet.

 

 

 

Gunnar Kana,  Bjør Elisabeth Berg og Jon Kristian Bakkom har startet prosjektet i Bergstjernet. Til nå har de tatt opp ca. 50 kg abbor. Seinere på året skal det fanges gørrkime – en fisk som ikke regnes som matfisk, men som tar av den samme næringen som ørreten gjerne skulle ha hatt.

 

Hvis noen ønsker å smake abbor, kan en ta kontakt med Bjørg Elisabeth Berg på 915 44 316 eller Jon Kristian Bakkom på 995 42 973.