Sist oppdatert: 23.05.2016 21:33

 

”Sjarmøretappa”

 

ARVID BERG
Valdresskuta seiler nå i et svært ureint farvann, ikke bare med en rekke farlige skjær, men også med noen skumle utlagte miner. I beste fall ligger det an til å strande på et av skjæra, eller i verste fall gå på en mine
.

Nå trenger vi klokskap til å rydde farvannet og sette rett kurs. De pågående brukerundersøkelser og planlagte folkeavstemminger må ikke være siste etappe med målgang i kommunestyremøtene i juni. Sluttresultatet vil da i alle tilfeller være vanskelige å leve med – uansett resultat. Valdres trenger noen måneders utsatt frist til å summere opp alle innspill som har vært og som kommer de nærmeste ukene.

Prosessen videre kunne være:

  1. Det søkes om utsatt frist til f.eks. 1. desember.

     

  2. Kommunestyrene i juni konkluderer med at alle ”innspill” oversendes en ”frisk” gruppe bestående av en klok person fra hver kommune (gjerne en ”gammel” politiker med lang fartstid).

     

  3. Denne kloke gruppa oppnevnes av dagens seks ordførere som samtidig blir referansegruppe i arbeidet. Sekretær blir en avtakket klok rådmann. En slik gruppe vil kunne skissere en bærekraftig utvikling for Valdres ut fra alle innspill som er kommet.
     

  4. Dette dokumentet, ”Framtidas Valdres” blir endelig politisk behandlet i god tid før den nye fristen. Slike viktige beslutninger må ikke nærmest panikkbehandles i 12. time slik det nå ligger an til!