Sist oppdatert: 25.05.2016 05:32

Bibelen i fortid og nåtid

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

Sist søndag gjennomførte Signe prest og konfirmantene en spennende gudstjeneste. Gamle bibler fra bygda var utstilt i kirka, og konfirmantene bidro blant annet med tekstlesing fra Ruths bok.

 

Bibelen er oversatt fra gresk eller hebraisk. I innledningen til gudstjenesten fikk vi høre hvordan slikt arbeid foregår.

Gammel bibel
I Stugarden finnes trolig den eldste bibelen i Hedalen. Den er én av 100 slike bøker som kom til Norge tidlig på 1600-tallet. Den særpregede boka er en stor tekst- og bildebibel fra 1632.

Bibelen ble trolig brukt flittig, for i 1708 fikk den ny innbinding. I 1805 ble den solgt av Arne Olsen Stensrud til Stugarden for tolv riksdaler. Det var en stor sum penger på denne tiden, så den unike bibelen ble nok allerede da regnet som et klenodium.