Sist oppdatert: 03.05.2016 16:23

Kommunereformen

 

GUNVOR HEIENE


”Valdes, Valdres vår eigen dal, kor du ligg hjarta mitt nære!” Nå har vi sjansen til å samle nesten hele Valdres til ett rike. Hvorfor skal vi gjøre det?

 1. Vi er gode på interkommunalt samarbeid i Valdres. Men dette er en tungrodd og kostbar måte å arbeide på. Det vi skal gjøre felles, må først utredes av folk fra flere kommuner. Deretter må det behandles og vedtas i fem formannskap og fem kommunestyrer. Det virker mer fornuftig at oppgavene utredes av én administrasjon og deretter vedtas i ett formannskap og ett kommunestyre.
   

 2. Det er kostbart å drive slik vi gjør nå. Kan vi greie oss med én rådmann og én ordfører i Valdres, vil vi spare fire rådmanns- og ordførerlønner. Og kan vi klare oss med ett formannskap og ett kommunestyre, sparer vi mye på møtegodtgjørelse til politikerne. Tror vi har noen millioner å spare her.
   

 3. Statens overføringer til kommunene blir ikke slik som før. Velger vi frivillig å være små, taper vi millioner i forhold til det vi får fra staten nå. Det betyr at vi må skjære ned på tjenester til befolkningen.
   

 4. Slår vi oss sammen, sparer vi penger på vår egen organisering og får betydelig mer penger fra staten. Vi vil derved få større mulighet til å opprettholde barnehager, skoler og gode helse- og sosialtjenester til innbyggerne uansett hvor de bor i Valdres.
  Hvis Valdres ”ligg hjarta ditt nære,” bør du stemme JA til én kommune i Valdres.