Sist oppdatert: 09.05.2016 06:43

Varsler kompetansehevningsplan

 

ARNE HEIMESTØL
For å undervise i fagene norsk, engelsk og matematikk på ungdomstrinnet må den som skal undervise, ha 60 studiepoeng som er relevante for faget. På barnetrinnet kreves det minimum 30 studiepoeng for å undervise i de samme fagene.

  • Les om kompetansekrav for barnetrinnet her.

  • denne siden finner du kravene som er vedtatt for ungdomstrinnet. Her kan du se at det i noen fag også er krav om 30 studiepoeng.

– Vi er enige om at kompetansekravene blir stående, men vi lager en bred, generell dispensasjon som lukkes etter ti år, bekrefter statsråd Røe Isaksen.

Utfordring for Sør-Aurdal
–I Sør-Aurdal kommene har vi startet en kartlegging ute på skolene for å få en bedre oversikt over den kompetansen vi innehar, sier tjenesteleder Inger Randi Islandsmoen Kleven. – Hovedtillitsvalt i  Utdanningsforbundet og jeg har gitt rektorene og plasstillitsvalgte i oppgave å gjennomgå våre ansattes formelle kompetanse.

 

I dette arbeidet bruker vi et excelark utarbeidet av KS. Denne kartleggingen må ligge til grunn for en ny kompetansehevingsplan for pedagogisk personell, med mål om å innfri de nye kompetansekravene. Etter kartleggingen må ressursbehovet synliggjøres for kommunestyret.