Sist oppdatert: 10.11.2016 20:52

Det historiske hjørnet
Hedøling i Amerika - 1

 

BJØRN LIE

Tidemand Sørlie (1871-1952): Tidemand dro fra søre Sørlie til Amerika i 1890 og slo seg ned i Crookston nord-vest i Minnesota. Han prøvde seg som handverker, maler, snekker og annet.

 

En stund hadde han en sukkertøybutikk. Seinere solgte han is og brukte to hester og stor vogn. En gang han hoppet ned fra vogna, hektet han en finger fast i den redskapen han tok isen med og mistet et ledd på fingeren. Da måtte han slutte å spille fele.

 

Deretter arbeidet han for en byggmester resten av den tida han bodde i Crookston, fram til 1908. Han var så flink snekker at han ble sendt rundt for å rette opp det andre hadde gjort dårlig.


Tidemand var gift med Marit Olsdatter Juvkam fra Bagn (1871-1960). I 1908 flytta Tidemand og Marit østover til tettstedet Washkish ved innsjøen Upper Red Lake, men Marit ville helst vært i byen. Her begynte de som farmere i skogen ved elva Tamarack noen kilometer fra selve tettstedet. Tidemand og Marit bygde og bodde på farmen i mange år og de drev dagligvarebutikk og hadde 20 kyr, høns, griser og andre dyr.Tidemand skrev til myndighetene i Washington og fikk ordnet med eget postkontor der farmen lå. Han kalte poststedet Norden og Marit var poståpner.

Etter mange års rydding og dyrking av jorda kom det en dag beskjed fra myndighetene om at området skulle eksproprieres. I sjøen var det et rikt ferskvannsfiske, og nå ville myndighetene bruke området oppover elva for å fange gjedda som kom for å gyte og produsere yngel for utsetting.

 

Tidemand og Marit måtte da rive ned igjen det som var bygd og ta med seg det de eide og dra derifra. Det de fikk igjen fra staten var det samme som de hadde betalt da de kjøpte arealet, dvs. 1,25 dollar pr. acre (= 4,05 mål).

Postkontoret måtte legges ned. Det hadde da vært i virksomhet fra oktober 1908 til januar 1934. De flytta så til et lite tettsted ca. 5 mil lenger sør som heter Hines. Tidemand startet der på nytt en dagligvarebutikk, og sønnen Harold en bensin-stasjon. Tidemand og Marit bodde i Hines til Tidemand var 71 år gammel. Tidemand var da blitt ufør og avhengig av rullestol. De flytta så til St. Paul for å kunne bo nær sin eldste datter Olga (Margarethe Nordin, 1896-1999) som bodde der. Tidemand døde i 1952, 81 år gammel.

 

Marit flytta da videre til sin datter Agnes (Christine Casserly, 1908-1992) i Iowa. - Marit kom til Amerika i 1891 og arbeidet en kort tid som hushjelp i Minneapolis før hun dro videre til McIntosh, like ved Crookston. Der bodde hun hos en tante som var syerske, og Marit drev også med søm der. De dro til Crookston i blant og der traff Marit og Tidemand hverandre. De ble gift i 1894 og fikk i alt 7 barn, hvorav 5 nådde voksen alder. Tidemands søsken Oline og Harald dro også til Amerika, men Harald likte ikke klimaet i Amerika og dro etter fem år tilbake til Hedalen og begynte der som kjøpmann på Nerby. Som bosted kjøpte han Øvre Jørønby. Farmen til Marit og Tidemand er i dag tilvokst med skog.