Sist oppdatert: 16.11.2016 20:27

Det historiske hjørnet
Hedøling i Amerika – 2

 

BJØRN LIE
Syver Ruste (Sever Rustad)(1893-1962): Syver dro til Amerika i 1913 for å slå seg sammen med broren Torvald som hadde reist over tidligere.

Torvald hadde kjøpt seg en farm nær Grenora i det nord-vestlige Nord-Dakota, nord for byen Williston. Syver dro til USA via Canada i februar 1913. Han dro først til Montana for å skaffe seg en farm. I 1917, under den første verdenskrigen, ble han innkalt til militær¬tjeneste.

 

Han fikk først opplæring i Camp Dodge i Iowa. Så ble han sendt til England, og noen uker etter til Frankrike. Han var tilsluttet 135. infanteridivisjon og deltok i kamper ved Chateau Thierry (juli 1918) og Meuse-Argonne (sept.- nov. 1918). Han ble utsatt for gassangrep ved fronten og måtte ligge flere uker på sjukehus i Frankrike. Han ble dekorert for sin krigsinnsats, bl.a. fikk han som skadet soldat The Purple Heart og han fikk en fransk orden for å ha hjelpt en fransk soldat i en farlig situasjon.

 

Syver fikk varig mén av krigen. For sine fysiske skader fikk han seinere behandling ved den berømte Mayo Clinic i Minneapolis. Psykisk ble han skvetten, tålte ikke høye lyder og var nervøs og utålmodig. Han fikk vanskeligheter med å beherske seg og tålte ikke steikt mat, men han ville ikke innrømme at han ikke var frisk.

 

Broren Torvald døde like før Syver ble soldat. Syver overtok farmen hans og levde der som farmer og tømmermann resten av sitt liv. Syver hadde lært seg engelsk med hjelp av en lokal lærer, og han var flink til å skrive og tegne. Familien hans mente han var "in the wrong business" ettersom farming ikke var det han ville valgt om han hadde vært frisk. Den opprinnelige farmen var på omtrent 1.300 mål. Det ble seinere kjøpt til mer jord og i alt ble farmen på omtrent 3.500 mål. Rundt 1970 var omtrent 2.260 mål av dette under plogen, og resten var præriemark inngjerdet for beite. På denne tida ble det på farmen dyrka hard, rød vårkveite, durum¬kveite (som brukes til makaroniprodukter), maltbygg, havre og lin.

 

Halvparten av åkerlandet ble pløyd hvert år og ble lagt brakk. På farmen ble det også holdt kveg for kjøtt-produksjon, mjølkekyr og hester, for det meste ekte arabere. I trettiåra opplevde Syver tørke og depresjon. Han deltok i møter i "Valdreslaget" og abonnerte på norske aviser utgitt i USA. Han var glad i å lese. Han døde i 1962 og er gravlagt ved siden av broren Torvald ved St. Petri Lutheran Church, en kirke som Torvald var medstifter av. Syver var en tur tilbake til Norge i 1954. Syver fikk 8 barn, 19 barnebarn og så langt over 30 oldebarn. En av Syvers sønner var en periode stabssjef for en senator i Washington. Et av oldebarna har deltatt som soldat i Irak. Det var i alt 5 søsken fra Ruste som dro til Amerika - Ole, Torvald, Inger Marie, Tonetta og Syver, men Ole kom tilbake og slo seg ned i nordre Klemmetsrud. Tonetta endte sine dager i København 100 år gammel.