Sist oppdatert: 18.11.2016 22:23

Kulturprisen til Arne G. Perlestenbakken

 

Her gjengir vi talen ordfører Kåre Helland holdt da Arne G. Perlestenbakken fikk kulturprisen fredag kveld.

 


Kulturprisvinner Arne G. Perlestenbakken og ordfører Kåre Helland
Foto: Helge Nordby


Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune ble første gang delt ut i 1978.
I retningslinjene for prisen heter det:

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet. Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreigner.

Vedtak
Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2016 tildeles Arne G. Perlestenbakken.

Prisvinneren
Arne G. er en kulturbærer. Som fotograf bruker han mye tid på å dokumenter små og store begivenheter i Sør-Aurdal , og spesielt Hedalen. Han er en god formidler av kultur, landskap og personer.

Arne er beskrevet gjennom oppveksten som en snill og omtenksom person. Han hjelper alle rundt seg. I ungdommen var flink til å hjelpe til hjemme på alt som det måtte være behov for. Han ble hjelpepleier og har jobbet på sykehus.

Som en del av hans bakgrunn og erfaringer hjemme der han hadde ansvaret for personer som hadde behov for hjelp og støtte blir han fortsatt tilkalt i bygda ved sykdom og andre behov. Ja, også når noen har problemer med kalving og lemming stiller Arne opp. Han stiller opp for eldre i bygda og tar de ofte med på turer. Det sies også at Arne er en god kokk og karamellpudding er vist noe av hans spesialiteter.

Det er mye gratisarbeid i dette og Arne er håpløst og få betalt. Derfor er det ekstra fint å få gi deg denne påskjønnelsen for det medmenneske du er. Jeg vil tro jeg har mange med meg i bygda på dette og han dekker godt kriteriene for prisen som går på frivillighet og det å glede andre. Han er en multimann.

Kulturformidler
Arne P. deltar aktivt i kulturliv på mange måter. Han har gjennom et langt liv gjort en særlig innsats for kulturlivet i kommunen gjennom sin formidling av bilder av begivenheter. Om det er kulturelle begivenheter, feiringer, konformasjoner eller hendelser som oppstår. Jeg ser Arne også er brukt når det skal formidles noe på bygdesidene. Men han har også bidratt gjennom kor der Arne var med å startet Hedalen sangkor i 1969. Arne G. har også spilt trompet i Hedalen Musikkorps.

Kulturbærer
Helselaget i bygda er også en del av Arne men han er også en habil snekker og var ei tid sløydlærer på Nerstad skole i treskjæring. Han var flink med ungdom og har hat flere ungdommer som en del av samarbeid med skolen som heller likte praktiske ting fremfor skole i arbeidslære på gården. Det må også nevnes at han er en stor kulturbærer når han tar vare på Trønderfe, en rase som anses spesiell og det er lite av.

Arne P. stikker seg frem, men på en måte for at resultatet til andre skal bli bra. Han fremhever aldri seg selv, men noen hver av oss har vel blitt kommandert ved fotografering av Arne. Dette beviser hans profesjonalitet ved hans fotografering som igjen er hans bidrag i formidling.

Det er ikke en selvfølgelighet å ha en slik Arne P. i bygda, og det er det både bygda, formannskapet og ikke minst forslagstiller ønsker og si takk for og formidle til andre. Igjen det er nettopp det menneske Arne P. er for alle her i bygda som gjør at denne prisen er fortjent men også en liten takk for all din tid du bruker på andre.

Kulturprisen 2016
Jeg har med dette den store glede og ære å be Arne G.Perlestenbakken komme frem å motta Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune for år 2016.