Sist oppdatert: 23.11.2016 18:20

Trafikksikkerheten kan bli bedre

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN


Torsdag var Per Moen fra politiet i Valdres på besøk på Hedalen barne- og ungdomsskole. Formålet var å se på om det er noe som kan gjøres for å bedre trafikkforholdene når skolebarn og barnehagebarn kommer til, og skal hentes fra, området.

 

Etter at den nye parkeringsplassen for ansatte ble tatt i bruk i høst, er det langt færre biler ved skolen og barnehagen enn før. Trafikksituasjonen er likevel til tider ganske kaotisk. Dette bekymrer rektor Arne Ruste.


Moen mener at skiltingen kan bli bedre, og dette vil han ta opp med kommunen. Deretter ønsker han å komme på foreldremøte for å gi informasjon om hvordan trafikkantene kan og bør opptre.

 


Slik bør biler parkere når de skal levere og hente barn. Unngå rygging!
Moen mener man ikke skal parkere på vegskulderen til fylkesvegen.

 


Underskiltet betyr at det er einveiskjøreregning. Meningen er at de som kjører inn mot barnehagen, skal kjøre ned til Brunbakklivegen og ut derfra.

 


Det er knyttet usikkerhet til hvordan busslomma bør brukes.
Moen mener skiltingen av plassen må bli bedre.
 


Ola Jonny Fossholt, Per Moen og Terje Skoglund