Sist oppdatert: 23.11.2016 18:20

Setter bremsene på

 

ARNE HEIMESTØL
Formannskapet behandlet tirsdag Sør-Aurdal kommunes årsbudsjett for 2017 og økonomiplan 2017–2020. Samlede behov for investeringer sprenger tidligere vedtatte rammer.


Følgende forslag fra ordfører Kåre Helland (Sp) ble enstemmig vedtatt.

En ser det vanskelig å øke rammene til Sør-Aurdalshallen ut over vanlig prisstigning. Formannskapet ber administrasjon vurdere planene frem mot kommunestyrets behandling i desember. Formålet er å redusere eller kutte enkelte deler av prosjektet og vurdere konsekvenser ved dette.

Denne merknaden fra Arne Leite (Sp) ble også enstemmig bifalt:

Formannskapet understreker at driftsgjennomgang med skissert oppstart januar 2017 ikke er en ny prosess, men videreføring av allerede vedtatt innsparing i driftstilpasning 2014.

  • Her kan du lese møteprotokollen.