Sist oppdatert: 25.11.2016 06:26

Fulle barnehager i Sør-Aurdal?

 

MARI OLEA LIE

Det var en gang tre små gutter som ville i barnehagen. Alle sammen hadde lyst til å begynne i januar. Planene var lagt, avtaler var gjort med arbeidsgivere og de tre små guttene gledet seg til å leke sammen i barnehagen. De hadde også hørt om tre små jenter som skulle begynne i barnehagen i januar.

 

Foreldrene deres hadde fått jobb i Sør-Aurdal og kom flyttende til kommunen før jul. De tre små jentene gledet seg til å leke i barnehagen og bedriftene så fram til å få foreldrene deres i arbeid. Men på vei til barnehagen fikk de beskjed om at det var fullt. Det var helt fullt i alle barnehagene i hele Sør-Aurdal!

Hva tror du? Hvordan går det med de tre små guttene? Og de tre små jentene, kommer de flyttende til Valdres?

Hva kan kommunen gjøre for å møte sin største utfordring – en aldrende befolkning?

Hvilke strategier og beslutninger vil være effektive nå for å legge et godt grunnlag for framtida?

Er Sør-Aurdal attraktivt for barnefamilier i dag?
Jeg mener to barnehageopptak i året vil være et effektivt tiltak for å gi bedrifter bedre tilgang på arbeidskraft og kommunen økte skatteinntekter. I tillegg gir det ønsket fleksibilitet for barnefamiliene som bor her og det vil gjøre det lettere å flytte hit.

Vi er flere foreldre som ønsker barnehageplass fra januar 2018, og vi ber kommunestyret i sitt budsjettarbeid vurdere to barnehageopptak i året.