Sist oppdatert: 02.11.2016 15:43

Kulturprisen til Arne G. Perlestenbakken

 

Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen 2016 tildeles Arne G. Perlestenbakken for hans store engasjement innen kulturlivet i Sør-Aurdal kommune. Her gjengir vi pressemeldingen kommunen har sendt ut.

 

For å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid og for å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet, ble kulturprisen for Sør-Aurdal kommune opprettet i 1978. Kulturprisen kan deles ut til personer, lag og foreninger som har gjort en særlig innsats i kommunens kunst og kulturliv på frivillig basis.

Kulturprisen fra Sør-Aurdal kommune 2016 tildeles: Arne G. Perlestenbakken

Formannskapet har gjort enstemmig vedtak om at Kulturprisen 2016 tildeles Arne G. Perlestenbakken for sitt store engasjement innen kulturlivet i Sør-Aurdal kommune.

Arne G. Perlestenbakken er en kulturbærer. Som fotograf bruker han mye tid på å dokumentere små og store begivenheter i Sør-Aurdal, og Hedalen spesielt. Han er en god formidler av kultur, landskap og personer. Arne har vært aktivt med i sang- og musikklivet i kommunen i en årrekke, og deltar fortsatt aktivt i både kor og korps.

 

Arne er gardbruker, og driver med trønderfe, som er en spesiell rase. Arne er engasjert i alt som skjer i bygda. Han er til stor hjelp for eldre og tar de gjerne med ut på tur. Han er lett å spørre og stiller alltid opp, det være seg alt fra fotografering til kalving og lemming. Han er en habil snekker og treskjærer, og har vært sløydlærer ved Nerstad skole. Han åpner gjerne gården sin for ungdommer i samarbeid med skolen. Arne har et stort og rikt engasjement til glede for mange innen kulturlivet i kommunen.

Kommunen ønsker på denne måten å få hedre Arne G. Perlestenbakken for innsatsen innen kulturlivet i kommunen med tildeling av Kulturprisen 2016 på kulturkvelden i Hedalen.