Sist oppdatert: 02.11.2016 18:05

Idrettsprisen til Nils Harald Huset

 

Sør-Aurdal Idrettsråd har gjort enstemmig vedtak om at Idrettsprisen 2016 tildeles Nils Harald Huset grunnet sitt brennende engasjement innen skytesporten.


Nils Harald Huset har i flere år drevet, og driver fortsatt, med skyting på høgt nasjonalt nivå. Han er norgesmester i elgbaneskyting. Han er også fylkesmester og landsdelsmester i samme gren av året. Han jobber og trener hver dag for å nå nye mål. Nils Harald har vært primus motor og utført en stor dugnadsinnsats i byggingen av et topp moderne jaktskytteranlegg i Hedalen. Han er i tillegg en stor motivator for andre fra kommunen som driver med jaktskyting og er et forbilde for yngre deltakere i sporten.

Ved tildeling av Idrettsprisen 2016, vil kommunen sammen med idrettsrådet få hedre Nils Harald Huset for innsatsen for skytesporten i kommunen og ønske lykke til med videre satsing mot stadig nye mål.

 


Fra skytterstevnet Vassfarelgen 2014