Sist oppdatert: 19.10.2016 17:31

Streik i energisektoren

 

NILS MARTIN SÆTRANG, DAGLIG LEDER I SAE

Sentrale parter i "Energiavtale I", har ikke kommet til enighet i tariffoppgjøret i energisektoren. Dette fører til at organiserte i El&IT-foreningen ved Sør- Aurdal Energi AS er tatt ut i streik fra arbeidstidens begynnelse den 24.10.2016.

Partene i "Energiavtale I" er på arbeidsgiversiden: KS-Bedrift og på arbeidstakersiden: EL&IT, Fagforbundet, Delta og Parat.

Vi ber om forståelse for at vi i streikeperioden vil ha redusert service. Det betyr at det kun er ved driftsforstyrrelser der det er fare for liv og helse (også dyrehelse) og utilbørlig skade for 3. person at feil i nettet vil bli reparert. Ved andre driftsforstyrrelser vil vi eventuelt måtte søke de streikendes fagforening om dispensasjon fra streiken.

All ordinær anleggsvirksomhet og alt montørarbeid vil dessverre måtte utsettes til streiken er over.

De som er avhengig av at livsviktig elektrisk utstyr fungerer til enhver tid, bes ta kontakt med beredskapskoordinator i kommunen.

Kontaktperson hos Sør Aurdal Energi i forbindelse med streiken er daglig leder Nils-Martin Sætrang som er tilgjengelig på telefon: 975 14 570 eller e-post: nms@sae.no
Driftsforstyrrelser i nettet meldes som vanlig på tlf 6134 7400.