Sist oppdatert: 21.10.2016 20:17

Bedehuset tilgjengelig for alle

 

TEKST: GUNVOR HEIENE
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Inngangen til Bedehuset er nå forandra slik at alle kan komme inn ved egen hjelp, enten en kommer i rullestol, på krykker eller går på sine egne bein.

 


Etter at det har vært på tale ganske lenge, tok styret kontakt med Arne Leite for å få konsulenthjelp til hvordan en skulle gjøre det mulig for rullestolbrukere å komme inn på Bedehuset ved egen hjelp. Etter samtalen med Leite kunne planen settes i verk.

Reidar Heiene og Herman Sukke har utført det praktiske arbeidet med å støpe ny platting foran inngangen. Tomas Strandbråten ga sand til støpinga. Istedenfor trappetrinn, går det nå ei rampe fra vegen opp på plattingen foran døra, og det er bygd rekkverk rundt.

Den gamle døra var for smal, så det vart nødvendig å skifte til ei 1,10 m brei dør. Styret retter en takk til bygdefolket som har gjort dette mulig ved å ta lodd på den årlige basaren til inntekt for Bedehuset. I Hedalen står vi sammen, og da får vi til litt av hvert.