Sist oppdatert: 04.10.2016 21:52

Kommunesammenslåing - regionreformer og tre sentrale krefter som virker i ulike retninger med samme naturlov

 

SOLVEIG LIE

 

Klassekampen 03. september: ”Målet er at dagens 19 fylker skal bli til  ca 10.” Avisa lufter muligheten til å dele opp Valdres og sende delene både til Hallingdal, Ringerike og til og med vestover til Sogn.

 

Er Valdres tjent med å deles opp på denne måten? Har ikke Valdres identitet?

Hvordan kan sentrifugalkraften og sentripetalkraften vise vei til en kommunesammenslåing i Valdres?  Og til og med til en regionreform?

 

Naturlovene går det ikke an å tulle med. Kreftene har en start og en slutt.

Verken sentrifugal-eller sentripetal-kraften behøver å virke inn på Sør Aurdal. Massen er for liten og kreftene er lik 0. Kraften går bare rett fram. Ingen vekst. Det er alltid snakk om skolestrukturer og innsparing på gamle folk. Ingen ting blir gjort for å fremme vekst. Dette er Newtons første lov. Den lærte vi i 6. klasse på Ildjarnstad.
 

Sør Aurdal alene – er som en klinkekule i sakte fart. Du skal blåse hardt på den kula for at den skal endre retning. De kreftene ser ikke ut til å finnes. Bare de gjentatte diskusjonene om skolestrukturer fører til pusteproblemer.

Politisk treghet kan til og med føre til at sentrifugalkraften kan komme blåsende over alle åser og dele Valdres i biter. Bare se i vaskemaskinen. Sentrifugen sender klærne utover- ikke innover. Massen er stor og treg og påvirkes utenfra. Jeg skal vedde på at flere fylkesmenn gjerne vil ha deler av Valdres i lomma.
 

Geografisk sett danner Valdres  selveste hjertet i Norge! Det er Vang med ca. 1600 innbyggere- Etnedal med ca 1400 – Vestre Slidre med ca 2200 og Østre Slidre med 3100. Det blir til sammen ca 8300 innbyggere, nord for Fagernes.

Så er det Sør Aurdal med ca 3200 innbyggere og Nord Aurdal med ca. 8200.

Der er ca 11400 innbyggere sør for – og i -Fagernes.

 

Her har vi to mye større masser enn den lille klinkekula Sør-Aurdal. Det er minst 8 ordførere og rådmenn i den ene massen og minst 4 i den andre.

Kraft = Motkraft lærte vi på Ildjarnstad. Det var Newton. Han ble vi egentlig aldri ferdige med. Du detter jo ikke gjennom golvet når du står på det.  Men skal det bli sentripetalkraft må det energi til! Bevegelsesenergi.

Hvis en Opel 12M kjørte (i 60 –årene- det var nydelige biler) i 40km/timen. Kraften= Masse x Fart2. Det vil si 1 tonn x 40 x 40.
 

Men hvis den samme Opelen kjørte dobbelt så fort - i 80 -er Kraften = Masse x 80 x 80. Det er fire ganger så mye som da den kjørte i 40! Her er det fart og krefter utenfra som gjelder. For å få bilen i 80 må du jo gire!

Hvis minst 12 ordførere og rådmenn girer litt så får de større kraft. Sentripetalkraften går jo mot sentrum. Jo større kraft, jo større fart. Sentrum gir seg sjøl. Det er Fagernes/Leira.

 

Hvis Valdres blir en storkommune ved hjelp av sentripetalkraften- kan regionreformen kanskje følge sentrifugalkraften. Men det må gires.