Sist oppdatert: 17.09.2016 21:08

Valdres kontorpark 15 år

 

ARNE HEIMESTØL

Sist mandag var ordfører og rådmann på besøk på kontorparken i forbindelse med at de var innom tre bedrifter i bygda
.

 

 

Det var Osvald Fossholm som tok initiativet til Valdres kontorpark i Hedalen. Den offisielle åpningen fant sted 5. november 2001. Mange vil huske den gamle garasjen som stod på tomta. Den ble delvis bygd inn i det nye bygget som arkitekt Jon Haug hadde tegnet.

 


Her ser vi garasjen som stod på det som nå er tomta til kontorparken.

 

IT-senter
– Gode tilbud om fjernarbeid vil bli redningen for utkantkommuner som tappes for ungdom etter at de har tatt høgere utdanning, uttalte Osvald til "Valdres" i 1999. På denne tida tenkte han seg et IT-senter med opp til ti ansatte. I teorien kunne gjerne hver enkelt ansatt ha sitt eget firma. Men det kunne også være flere ansatte i hvert foretak.
 

Nye leietakere
Den første tiden brukte ProConTec lokalene, og før dette firmaet flyttet ut, ble ScanAccount, som i disse dager har fire ansatte, etablert. Leietakere i Valdres kontorpark nå er Konsulentfirmaet F. Andhøy, Regnskap & Revisjon Valdres AS, ScanAccount AS, Vassfaret Villmarksturer og Valdres Takst & Eiendom AS.


Fortrinn
I orienteringen Fossholm ga til rådmann og ordfører, pekte han på fortrinn Hedalen har: Lave bokostnader, stabilt lønnsnivå, skatte- og avgiftsmessige fordeler, 5–10 minutter til jobben, gode oppvekstvilkår for barn og unge, god barnehagedekning og godt skoletilbud, svært gode kultur- og aktivitetstilbud og naturskjønne omgivelser.


Å ha flere arbeidsplasser i en kontorpark betyr at man både kan ha et sosialt og faglig fellesskap. Høyhastighetsnettet via fiber fungerer godt, og kostnadene kan deles på flere. Valdres kontorpark passer for fra én til mange ansatte, og akkurat nå er det to kontorer som er ledige for utleie.