Sist oppdatert: 21.09.2016 06:14

Fokus på godt skolemiljø

 

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL

Skoleåret er i gang etter sommerferien – nå har elevene vært på skolen i over fire uker – og én uke hver høst har vi et spesielt fokus på godt skolemiljø for alle.

 

 

Da blir det undervist i sosiale ferdigheter i klassene, det blir lagt vekt på at alle har rett til å være trygge på skolen, ha noen å være sammen med og ikke bli utsatt for utestenging og mobbing. Det er viktig at elevene lærer seg å ta ansvar for hverandre og å bry seg om hverandre, og at de blir kjent med andre elever enn de går i klasse med.
 

I år ble "anti-mobbe-uka" markert i uke 37. Mandag morgen startet med en samling i gymsalen med informasjon av rektor, "Bli-med-dans" og temasangen "Stopp, ikke mobb" ledet av de yngste elevene. Vi har fem flotte jenter som går i 10. klasse i år, og disse ledet hver sin lekegruppe med aktivitet i et forlenget første friminutt hver dag.
 

Både lekegrupper og undervisning i sosiale ferdigheter kommer til å fortsette ut over skoleåret. Her er noen bilder fra uka: