Sist oppdatert: 29.09.2016 06:06

Hva har perleuglene på Øverby spist?

 

TROND ØIGARDEN

I 2016 er det kun registret 6-8 perleuglehekkinger i Oppland. Dette skyldes først og fremst lite smågnagere. Men på Øverby har de etter mange år endelig fått hekkende perleugle i ei kasse.

 


Fem perlugleunger i kassa på Øverby


Se disse oppslagene:  Spennende leieboere  | Perleugler ringmerket

 

Perleuglenes viktigste føde er smågnagere. Det var derfor spennende med en perleuglehekking i Hedalen i et bunnår for smågnagere. Foruten smågnagere tar perleuglene noe spissmus og fugl.

 

Den vanligste smågnagerarten på perleuglenes matseddel er markmus, med klatremus som nummer to. I et år med lite smågnagere snus dette forholdet på hodet. Da blir spissmus og fugl mye viktigere, og det kan også bli endringer i forholdet mellom smågnagerartene.

Perleuglene sluker byttedyrene hele og gulper opp igjen ufordøyd bein og pels. I en perleuglekasse vil disse gulpebollene sammen med sagflis eller halm, som er lagt inn i kassa på forhånd, danne en matte, omtrent som talle i et fjøs.

Hekkematta kan vi undersøke og dermed finne ut hva perleuglene har spist. Dette materialet forteller oss også mye om hvilke arter av spissmus og smågnagere som finnes i området omkring uglekassa.

Hekkematta lutes, materialet skylles og siles, tørkes og sorteres. Ved hjelp av lupe og bestemmelsesnøkkel kan vi artsbestemme kjevene. Resultatene fra perleuglehekkinga i Hedalen vil inngå i et prosjekt ved Lands museum på Dokka (Randsfjordmuseene).

I hekkematta fra Øverby ble det funnet 116 krattspissmus (vanlig spissmus), 2 dvergspissmus, 22 ubestemte spissmus (antagelig krattspissmus), 21 klatremus og 6 småskogmus. Dette blir omkring 80 % spissmus. Legg merke til at det ikke ble funnet en eneste markmus.

I et dårlig smågnagerår vil det være få perleugler som velger å hekke, men uglene i Hedalen satset og klarte å få fram fem unger!
 

 

 


Utfløyet perleugleunge. Kan du se den? Foto: Ellen Skrinde Øverby

 


Underkjever av dvergspissmus, krattspissmus, småskogmus og klatremus.
Foto: Trond Øigarden

 


Hekkematta er tatt ut av kassa og er klar for luting
Foto: Trond Øigarden

 


Etter luting, skylling, siling og sortering sitter vi igjen med alle beinrestene
Foto: Trond Øigarden

 


Sorterte og artsbestemte underkjever
Foto: Trond Øigarden