Sist oppdatert: 03.09.2016 19:03

Trafikkarealet første del snart ferdig

 

ARNE HEIMESTØL


Sør-Aurdal kommune og firmaet Isachsen har jobbet godt sammen. Resultatet som nå viser seg ved skolen, barnehagen og Hedalsheimen, imponerer.

 

Neste uke ferdigstiller Isachsen sin del av jobben. Plansjef Svein Granli i kommunen opplyser at det gjenstår noen mindre arbeider, som for eksempel skilting. Dessuten skal det settes opp gatelys og motorvarmerkontakter. Asfaltering planlegges i 2017. Det er en fordel om grunnen får satt seg før slikt arbeid utføres.


– Etter en runde med informasjon håper vi å kunne ta i bruk det nye trafikkarealet fra og med 26. september, sier plansjefen.

 

Svært glad
Emmy Bakkom har vært én av flere som har bidratt politisk til å få dette tiltaket satt ut i livet. – Jeg er svært glad for at arbeidet er gjort så godt, det er til stor glede og nytte for hele området. Nå håper jeg dette skal bidra til at barna får en tryggere skoleveg. Dette forutsetter at vi alle må respektere de nye ordningene som kommer som følge av trafikksikkerhetsplanen.

 


Parkeringsplassen er fylt opp med kult før gruslaget kom på og ble tromlet.

 

 


Det er utført et svært grundig og godt dreneringsarbeid.

 

– Jeg tenkte jeg måtte pynte litt her, sier én av gravemaskinførerne.
 


Gangvegen er på høyre side.