Sist oppdatert: 04.09.2016 20:45

Sju av ti foreldre på Østlandet vil ha av grønn barneoppdragelse

  HENNING POULSEN, Grønn punkt

Oslo: Et solid flertall av barneforeldre på Østlandet mener det er svært viktig at barn lærer gode miljøholdninger i hjemmet, viser en ny undersøkelse.


Unge kildesorterere.
Mange foreldre lar barna hjelpe til med kildesorteringen. Foto: Johnny Syversen

Bør miljøbevissthet være del av en god barneoppdragelse? I en undersøkelse gjennomført av YouGov for Grønt Punkt Norge svarer 69 prosent av østlendinger med hjemmeboende barn at det er svært viktig for dem at barna deres lærer gode miljøholdninger. Ytterligere 29 prosent av foreldrene svarer at dette er ganske viktig for dem.

– Barna er fremtiden. Det er de som blir morgendagens voksne. Derfor er det oppløftende at så mange foreldre tilsynelatende lærer bort gode miljøholdninger til barna sine, sier Jaana Røine, administrerende direktør i Grønt Punkt Norge.

Lærer at egne valg er viktige
Bare 3 prosent av foreldrene mener det er lite viktig at barna deres lærer gode miljøholdninger.

– Gode miljøholdninger handler om å bidra til et fellesskap og være bevisst på at de valgene du tar er viktige for omgivelsene. Denne troen på enkeltmenneskets makt til å endre samfunnet er noe av det viktigste vi lærer barna våre. Jeg tror mange foreldre er opptatt av dette i samværet med barna, selv om de ikke nødvendigvis identifiserer seg med grønne verdier eller med miljøbevegelsen, sier nasjonal talsperson for De Grønne, Une Aina Bastholm.

Hjelper til med kildesortering
I undersøkelsen seiler kildesortering av husholdningsavfall opp som en viktig del av en grønn barneoppdragelse. 48 prosent av foreldrene fra Østlandet svarer at kildesortering i stor grad inngår i oppdragelsen, mens ytterligere 35 prosent svarer «i noen grad». Bare 6 prosent svarer at barna deres overhode ikke har befatning med husstandens kildesortering.

– Plastemballasje og drikkekartonger er noe som finnes i alle husholdninger. Lærer barna å skylle og resirkulere kartonger både hjemme og på skolen, så sitter lærdommen ekstra godt, sier Jaana Røine i Grønt Punkt.

Are Shaw Waage, sjefsagent i Miljøagentene, påpeker at kildesortering er en fin og holdningsskapende vane som er enkel å gjennomføre i hjemmet.

– Barn klarer fint å sortere avfall fra 2-årsalder, altså fra før de kan snakke. Fra 3-årsalderen forstår barna mange årsaker til at de ikke skal kaste søppel i naturen, som at dette kan skade fisk og dyr, og at det rett og slett ikke ser pent ut, sier Waage.

Enda viktigere er det ifølge miljøagenten at voksne faktisk lever som de lærer, slik at de også går foran med et godt eksempel.

– Det hjelper ikke å be barna dine om å kildesortere, hvis du ikke gjør det selv. Det hjelper ikke å be barna sykle til skolen, hvis du selv kjører bil til jobb. Barna skjønner hva foreldrene er opptatt av. Derfor er det veldig viktig å la ord følges av handling, sier Waage.

– Miljøbevissthet er overlevelseskunnskap
Om lag 5 av 6 foreldre fra Østlandet mener at de selv har hovedansvaret for at barna lærer gode miljøholdninger. 14 prosent peker på skole og barnehage som viktigste miljøoppdrager, mens 3 prosent mener at det er stat og kommunes ansvar å sørge for at barn lærer å ta vare på miljøet.

Leder Ingrid Skjoldvær i Natur og Ungdom mener det bør være en selvfølge å lære barna sine om verdens klimaproblemer.

– Det er i all hovedsak våre barn og barnebarn som kommer til å merke konsekvensene av klimaendringene. Å lære dem hvordan klimaproblemet har oppstått og hvordan det kan løses, er å utstyre barna med ren overlevelseskunnskap. Samtidig kan barn gjennom et miljøengasjement også lære om verdier som solidaritet og rettferdighet, sier Skjoldvær.