Sist oppdatert: 08.09.2016 14:57

Valdres bør bli én kommune

 

– 8–10 kommuner i Oppland ville gitt en hensiktsmessig struktur for framtida, men pr. nå er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket, skriver Fylkesmannen i et utkast til forslag om ny kommunestruktur. Ordfører Kåre Helland er urolig for hva regjeringen kan finne på å gjøre.

 

Fylkesmannen erkjenner samtidig at med Stortingets vedtak om at sammenslåinger skal baseres på reell frivillighet i kommunen, er det ikke grunnlag for å endre kommunestrukturen i fylket nå. Men Fylkesmannen mener likevel prosessene bør fortsette mot en ny struktur.

– Det er dumt å tegne et kart som ikke har noe med virkeligheten å gjøre, sier ordfører Helland som håper regjeringen ikke overkjører folkets vilje uttrykt i folkeavstemninger og kommunestyrevedtak.