Sist oppdatert:
01.04.2017

Aprilspøken
Vil innføre skoleuniform fra 1967

 

TEKST: ARNE HEIMESTØL
BILDER: ARNE G. PERLESTENBAKKEN

 

Det er jeg sikker på at alle elevene på skolen vil støtte, sier Magnus Øverby.

 

– Og det må hedalselevene på videregående skole være med på også, mener Rønnaug Øverby. – Tenk så positivt det vil bli å være kvitt merkepresset et halvt års tid. Dette vil virkelig sette hjembygda vår på kartet!

 


Her viser Rønnaug og Magnus skoleuniformen som skal brukes i høstsemesteret 2017.

 

Verdig jubileumsmarkering
Hedalen barne- og ungdomsskole fyller 50 år i 2017. Dette skal markeres på verdig vis, og nå har Hedalen Skoles Venner og Bautahaugens venner gått sammen om å søke kommunestyret om en midlertidig endring i skolens ordensreglement. – I høstsemesteret skal skoleelevene bli pålagt å kle seg i antrekk som elever i 1967 brukte.

 

Ikke noe problem
Bautahaugens venner har allerede planlagt utstillingen "Fra omgangsskole til ungdomsskole". – Foreningen vår, som teller 90 medlemmer, slutter helhjertet opp om forslaget vi i samarbeid med Hedalen Skoles Venner har kommet fram til, sier styreleder Sigrid Haugen. – Vi vil selvsagt hjelpe til slik at alle har tidsriktige plagg når de skal møte til første skoledag 23. august.


Bruker 10 000 av rentemidler
I sju år har Hedalen Skoles Venner gjennomført omfattende dugnadsarbeider på skoleanlegg og uteområder. Engasjementet videreføres i jubileumsåret.

 

– Hedøler er viden kjent for å ha egne meninger og holdninger. Samtidig står vi oppreist og sammen, selv når det blåser fra alle kanter, sier leder i  venneforeningen, Magne Ruud. – Uniformene vi har kommet fram til, er både vakre og kledelige, og de sier mye om hvem vi er. Styrelederen opplyser at Hedalen skoles venner allerede har bevilget kr 10 000 av årets rentemidler til å utforme en logo som alle elevene skal ha på ulluniformene de skal gå med.
 

Har stor tro på tiltaket
Ordfører Kåre Helland stiller seg positiv til søknaden og vil ta saken opp i neste kommunestyre. – Hedalspolitikerne vil helt sikkert støtte dette initiativet, de er kjent for å holde i hop,  og ettersom Sp nesten har rent flertall alene, mener jeg det er godt håp om å få et positivt vedtak i denne saken, sier Helland.

 


Jubileumsmarkering med fokus på både fortid og framtid

 


1967-stil på både klasserom og antrekk

 

Mimring i Brakadokka
Interessen for skolehistorie deler lederne i Bautahaugens Venner og Hedalen Skoles Venner. Sist uke møtte frøken Haglund elven Ruud som viste interesse for både for litteratur, geografi og tall.

 


 


Hedalen gjenfunent på kartet

 


Løkkeskrifta er ikke glemt

 


Klarer du disse regnestykkene, kommer du kanskje inn på lærerutdanning