Sist oppdatert: 10.04.2017 07:48


Ei orientering fra jubileumskomiteen
Hedalen barne- og ungdomsskole er 50 år i 2017

 

MAGNE RUUD

Styret i foreninga Hedalen Skoles Venner (HSV) tok i fjor vår initiativ til å innkalle lag og foreninger i bygda for å lufte tanken om å få til arrangementer i tilknytning til åremålsdagen.

 


 

De aller fleste lagene/foreningene møtte opp, og det ble ganske snart klart at dette var et prosjekt som var ønskelig og naturlig å samarbeide om.

Disse lagene/foreningene ble med for å etablere jubileumskomiteen:

 

 •  Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

 • Hedalen Bygdeutvalg

 • Hedalen Helselag

 • Hedalen Idrettslag

 • Hedalen Menighetsråd

 • Hedalen Musikkorps

 • Hedalen Naturbarnehage

 • Hedalen Røde Kors

 • Hedalen Sangkor

 • Hedalen Skoles Venner

 • Hedalen Ungdomslag

 • Hedalen.no

 • Ildjarnstad 4 H

 • Lærerkollegiet ved Hedalen barne- og ungdomsskole

 • Næringslivet i bygda

 • Rektor ved Hedalen barne- og ungdomsskole

Jubileumskomiteen
Med utgangspunkt i skolen og lagene/foreningene ble det etablert en jubileumskomité som nå består av

 

 • Arne Heimestøl

 • Arne Ruste

 • Arnstein Kjensrud

 • Bodil Øyhus Pihl

 • Frode Ildjarnstad

 • Gerd Sukke

 • Gunn Kjensrud

 • Gunvor Heiene

 • Magne Ruud

 • Oddbjørg Brenden Hansen

 • Ola Jonny Fossholt

 • Reidun Storruste/Kjersti Grytnes Jordet (Lederskifte i FAU)

 • Tor Ingar Nordby

 • Vegard Vestrom

De fleste av jubileumskomiteens medlemmer er tildelt lederfunksjon i underkomiteer. Lederen i underkomiteen plukker selv ut sine medlemmer. Dermed får vi team som kan arbeide effektivt sammen.

Økonomisk risiko
Det økonomiske ansvaret knyttet til gjennomføringa har Hedalen Skoles Venner tatt på seg. Det legges opp til at risikoen skal være så begrenset som mulig.

Arrangementene
Komiteen har besluttet at feiringa skal foregå fredag den 20. oktober.
Arrangementene blir delt i to, hvor det blir et dagarrangement, dvs. en åpen dag på skolen, for barn, foreldre, lærere og andre interesserte.

Arrangementskomiteen vil samarbeide med lokale lag og foreninger for å synliggjøre utviklinga i skolen og i lokalsamfunnet de siste 50 åra.

På kvelden blir det et variert kulturprogram, hvor det i tillegg blir servert et tradisjonelt måltid med tilbehør. Kulturprogrammet er under utarbeidelse, og er i hovedsak et samarbeidsprosjekt mellom skolen, Hedalen Ungdomslag og andre underholdningskrefter.

Det vil bli avsatt rikelig tid til at festdeltakere kan minnes både gamle og yngre dager.

Vi vil invitere førsteklassingene og lærerne fra 1967 særskilt, og vi håper selvsagt på god oppslutning fra elever gjennom tida, dagens elever med foreldre og besteforeldre, og alle andre som prissetter skolen som en del av et velfungerende lokalsamfunn. Kort sagt så håper vi på full sal og tomme matfat! Kveldsarrangementet starter kl. 18.

Det er etablert en komité som arbeider med historie/dokumentasjon, og som vil forestå innsamling og utstilling av historisk materiale, herunder elevarbeider, bøker, bilder og ellers rekvisitter som forteller om utviklinga i lokalskolen gjennom 50 år. Utstillinga blir tilgjengelig både på dagtid og på kveldstid, før kulturkvelden starter og i den innlagte pausa.

Med stor sannsynlighet vil det bli forfattet en publikasjon/ et skrift for salg, og som belyser forholda før skolen ble etablert, og i sammendrag forteller om skolens historie.

Digital tilrettelegging og samling av stoff
Hedalen.no vil legge til rette for å samle alt stoff om skolen og jubileet framover i en egen seksjon i nettavisa. Vi oppfordrer leserne om å komme med bilder, artikler, anekdoter, lokalt forankrede sanger/viser og dikt, - og hvis mulig videosnutter som kan legges ut på nettet til felles glede. Vi håper på mange bidrag!