Sist oppdatert: 19.04.2017 18:45

Kommunen svarer Fylkesmannen

 

ARNE HEIMESTØL

I brev til Sør-Aurdal kommune datert 29. mars bad Fylkesmannen om opplysninger om kunngjøring av møter i folkevalgte organer i Sør-Aurdal. 7. april sendte kommunen sitt svar til Fylkesmannen.