Sist oppdatert: 20.04.2017 19:03

Kritikk fra kontrollutvalget

 

TEKST OG BILDE: ARNE HEIMESTØL
VIDEO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Torsdag behandlet kontrollutvalget møtepraksis vedrørende rådmannssaken i Sør-Aurdal. Ordføreren ga utvalget en grundig orientering, og etter noen korte spørsmål og påfølgende rådslagning vedtok kontrollutvalget følgende:

KU tar orienteringen fra ordfører til etterretning. KU påpeker at det burde vært protokollført at rådmannssaka var drøfta på to møter / «uformelle ettermøter» i formannskapet (24.01.17 og 07.02.17).
 
Når det gjelder innkallinga til formannskapsmøte og kommunestyremøte 09.03.17, burde disse vært kunngjort på en bedre måte.

KU ser de praktiske problem med tidsrammene, men vil likevel påpeke og beklage at prosessene rundt innkallingene ikke har vært i samsvar med kommunelovens § 32 som omhandler møteinnkalling i offentlige organer.
Vedtaket oversendes kommunestyret til orientering.

 

 


Framme: Sekretær for utvalget: Finn Helge Lyster
Bak fra venstre: Reidar Schlytter, Harald Liodden og Linda Grøvslien Skogly