Sist oppdatert: 29.04.2017 16:34

Mellomtrinnet har tatt i bruk sitteballer i stedet for stoler

 

TEKST: MAGNE RUUD

BILDER: ANNE-MARGRETHE WILTER


Etter initiativ fra foreldregruppa til elevene i mellomtrinnet er det tatt i bruk sitteballer (pilatesballer) i stedet for vanlige stoler. Tiltaket er kjent fra flere steder, og særlig fra skolen i Bjerkreim, som har god erfaring etter flere års bruk.

 

 

Formålet med prosjektet er todelt. Både som et støydempende tiltak, men også som bidragsyter til å styrke elevenes muskulatur og balansemestring.

Det er Hedalen Skoles Venner som har finansiert prøveprosjektet. Tiltaket skal før sommerferien evalueres av elevene, lærerne og foreldrene, før man eventuelt vil forsøke tilsvarende tiltak i andre klasser og trinn. Ballene som er anskaffet, skal følge mellomtrinnet, og ikke elevene, av rent praktiske årsaker.

Forleden dag var styret i HSV invitert til skolelunsj på mellomtrinnet. Der fikk styremedlemmene prøve ballene samtidig som samtalen gikk livlig over et sunt og godt måltid.

Som en av elevene uttrykte det: – Det har blitt roligere i klassen, og jeg har etter hvert fått en bedre holdning når jeg sitter, - tror jeg. Klassestyrer gav også uttrykk for en positiv holdning til «nyskapningen».