Sist oppdatert: 29.04.2017 07:47

FAU- møte med foredrag

 

KIRSTEN GREAKER HEIMESTØL

Onsdag 26. april hadde FAU sitt årsmøte. I den forbindelse var det også foredrag av Karine Hano, som arbeider i Frelsesarmeens barnevernsavdeling. Hun er blant annet rådgiver for fosterforeldre.


Denne kvelden presenterte hun en metode som kan brukes når vi skal arbeide og fungere sammen med andre mennesker; LØFT. Det står for løsningsfokusert tilnærming. Metoden kan brukes både i forhold til barn og voksne, på en arbeidsplass og mellom venner eller i et hjem, altså en god kommunikasjonsform i forhold til alle.

Her er noen stikkord: Vi kan ikke forandre andre mennesker, personen må sjøl forandre seg. Hvis vi fokuserer på problemer, blir vi fastlåste. Vi leter etter de unntakene hvor ting fungerer, og fokuserer og bygger på det. Det er viktig å gi positive tilbakemeldinger når noe fungerer. Vi tolker ofte. Det er viktig å øve seg på å lytte. Klarer vi å ha «nøytrale brilleglass» i møte med våre medmennesker? Vi fokuserer på nåtid og framtid, ikke på fortid. Vi trenger ikke å vite årsaken til problemet for å kunne løse det.

 
Til slutt fikk vi et bilde av ei hånd som kunne symbolisere to ulike måter å møte menneskers atferd på. Vi kan møte mennesker med ei klandrehånd. Da fokuserer vi på problemene. Vi kan i stedet møte mennesker med ei ønskehånd. Da fokuserer vi på drømmene eller ønskene vi har for atferden deres.

 

Det er skrevet flere bøker om denne metoden. Ei av dem heter LØFT, løsningsfokusert tilnærming til organisasjonsutvikling ledelsesutvikling og konfliktløsning, er skrevet av Gro Johnsrud Langslet og er gitt ut på Gyldendal forlag.


Karina Hano takket til slutt foreldrene og bygda for den fine måten fosterbarna "hennes" har blitt møtt på.


Det er Reidun Storruste som er leder for FAU dette skoleåret. På årsmøtet, som ble holdt etter foredraget, ble Kjersti Grytnes Jordet valgt til leder for neste skoleår.