Sist oppdatert: 05.04.2017 14:45

Rydland går til søksmål mot Sør-Aurdal kommune

 

Gjennom sin advokat har Håkon Rydland i dag tatt ut stevning mot Sør-Aurdal kommune, for en rekke forhold som gjelder oppsigelse i arbeidsforhold. Stevningen med vedlegg er på 45 sider, og er sendt saksøkte og Valdres Tingrett.

 

Hedalen.no har spurt kommunen om vi kan få innsyn i stevningen. Dette er svaret vi har mottatt fra kommunens advokat, Øyvind Gjelstad.

Jeg bistår Sør-Aurdal kommune i denne saken. Stevningen er unntatt offentlighet etter offentleglova § 18 da den gjelder et dokument kommunen har mottatt som part i rettssak for norsk domstol. Behovet for unntak veier her tyngre enn hensynet til offentlig innsyn, jf offentleglova § 11.

Arbeidsretten
Tingretten på Fagernes opplyser at når en slik sak blir mottatt, vil motparten ha tre uker på seg til å komme med tilsvar. Deretter vil advokatene som representerer partene, bli innkalt til et planleggingsmøte. Her vil det bli gitt tilbud om rettsmegling. Formålet med denne vil være å komme fram til en minnelig løsning.


Hvis det ikke lykkes, blir det hovedforhandling der partene prosederer sitt syn. I arbeidsretten er det én dommer og to arbeidsrettskyndige fra henholdsvis arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden som dømmer.