Sist oppdatert: 08.04.2017 10:01

Fylkesmannen pålegger kommunen å frigi hele saksframlegget

 

ARNE HEIMESTØL

Deler av saksframlegget ordfører Kåre Helland la fram for kommunestyret i rådmannssaken, ble sladdet da dokumentet ble frigitt.

 

Kommunal Rapport klaget denne avgjørelsen inn for Fylkesmannen og fikk medhold. Her er Fylkesmannens vedtak:

De sladdede opplysningene i saksfremstillingen til kommunestyremøte i Sør-Aurdal 9. mars 2017 er ikke underlagt lovbestemt taushetsplikt med hjemmel i offl. § 13 jf. fvl. § 13 første ledd nr. 1. Opplysningene kan heller ikke unntas på annet grunnlag, og bes oversendt til Kommunal Rapport. Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages, jf. fvl. § 28 tredje ledd.

Her kan du lese hele brevet Fylkesmannen i Oppland har sendt til Sør-Aurdal kommune.

 

De to setningene som var strøket i sakspapirene, er gjengitt i kursiv nedenfor:

«I forbindelse med samtaler mellom rådmannen og ordfører, og også varaordfører, har rådmannen flere ganger kritisert egen administrasjon. Bl.a. har han konkret antydet at saksbehandlere/ledere har «tilpasset» tall i budsjettet for nytt skole-/idrettsabygg for å få disse til å passe med målene. Dette er svært alvorlige beskyldninger, og er helt uforenelig med å inneha gode lederegenskaper når det ikke tas opp med dem det gjelder for å ettergå egne antakelser.

Det ble i samme møte reist spørsmål om rådmannens visjoner rundt næringsutvikling. Dette fordi han har skapt forventinger med henvisning til egen kompetanse. Til dette svarte han at han ikke hadde hatt tid fordi han måtte få administrasjonen til å fungere. Han sa at det var krevende å få saksbehandlere til å få i gang saker. Her ble samarbeidssak med Ringerike kommune spesielt nevnt. Han hevdet at det var ingen ting som fungerte her. Dette står i skarp kontrast til det vi som politikere opplever at administrasjonen utfører.»