Sist oppdatert: 07.04.2017 15:09

Avviksmelding for fylkesvei 243

 

SOLVEIG LIE

Dette kunne vært en avviksmelding, men for å få sendt en avviks-melding må det fylles ut et avviksskjema.

 

Her fylles det ut et avviksskjema som kunne sendes som avviksmelding. Den kunne vært sendt til de som er ansvarlige for fylkesvei nummer 243 gjennom Hedalen. Men de har nok ikke tid til å lese avviksmeldinger siden de må ha alt for mye å gjøre fra før.

Avviket går på at standarden på veien bryter med Veitrafikkloven §5. Om skiltregler, herunder manglende skilting.

Avviksskjemaet skal etter loven ha faktabaserte opplysninger:

 

Virksomhet Bilkjøring
Saksidentitet Telehiv på fylkesvei 243. Den starter med en gang fylkesskiltet mellom Oppland og Buskerud er passert. Der Hedalen starter. Helt til den slutter i Åsli.
Formål med avviksskjema Skjemaet skal sikre at ”alle brudd og antatte brudd på loven blir registrert på forsvarlig måte.” Antall steder der bånnpanna går helt nedpå-kan ikke telles. Så antall brudd på loven blir her uoversiktlige.
Beskrivelse av avviket Antall cm fra høyeste til laveste punkt i humper. Det må være ganske høyt mellom laveste nivå og høyeste nivå på dumpene siden karosseriet også treffer asfalten. Det er der asfalten er på oppovertur.
Analyse av årsak Dårlig underlag og telehiv som skjer hvert år. Jo dårligere underlag – jo flere og større avvik. Når telen gir seg, blir det enda flere avvik. Og jo mindre ansvar for veier - jo større etterslep og enda større avvik.
Beskrivelse av iverksatte tiltak Ingen. Så langt.
Tilleggsopplysninger Hvis det er slik at Norge har så god råd at vi ikke lenger har råd til å reparere egne veier,  men heller reparer EU-veier nedover i Europa, må det komme noen som kan sette opp kjegler for å varsle der bånnpanna går helt nedi – og helst før bilen raser ned i uopplyste dumper.
Snakker man om ”omdømme” så må Hedalen være en av de bygdene i Valdres som er mest morsomme. Jo flere dumper, jo morsommere blir det. Ungene hviner av fryd, for det er nesten som å være på Tusenfryd.
Men bånnpanner bør kunne sveises.
Sendes som 2017-04-06: Avviksmelding.
Evaluert dato Noe usikkert