Sist oppdatert: 21.08.2017 13:03


Er du bekymret for å møte bjørn i skogen?

  KAREN JOHANNE GULSVIK

Er du bekymret for å møte bjørn på tur i skogen? Da er du velkommen til Besøkssenter rovdyr Flå.

Vi søker deg som føler ubehag eller er bekymret for å møte bjørn på tur i skogen. Du får ta del i ulike former for informasjon om hvordan bjørner reagerer ved møte med mennesker, og hvordan du selv skal reagere om du møter en bjørn.

Vi tilbyr informasjon 12., 13., 14., 16., 19. og 20. september 2017 samt 5., og 6. mars 2018. Du er velkommen kl. 18, opplegget varer i ca. 2 timer.

Informasjonen utgjør en del av et forskningsprosjekt om frykt for rovdyr i Norge og Sverige. Prosjektet pågår i perioden september 2017 til mars 2018. I denne perioden tilbys du et muntlig foredrag om bjørn og rovdyrutstillingen i Flå. Foredraget holdes av Ole-Gunnar Støen fra det Skandinaviske bjørneprosjektet eller Ida Glemminge fra Statens naturoppsyn.

Vi kommer til å be de som deltar, å besvare tre til fire korte spørsmålsskjema. Du besvarer noen av skjemaene når du besøker rovdyrsenteret og noen får du sendt hjem. Det tar omtrent en halvtime å besvare spørreskjemaene som vi sender hjem. Alle deltagere får samme informasjon, men kommer til å motta informasjonen i ulik rekkefølge. Vi byr på en matbit og gratis inngang til Bjørneparken og rovdyrsenterets utstilling til de deltar.
 
Informasjon brukes gjerne når allmennheten føler frykt for rovdyr.  Målsettingen med prosjektet er å undersøke hvordan mennesker opplever bjørn etter å ha fått skriftlig og muntlig informasjon om bjørn. Denne kunnskapen er viktig i streben etter å forme en bærekraftig rovdyrforvaltning.
 
Forskningen utføres av Lunds universitet, Mittuniversitetet, Sveriges Landbruksuniversitet og Norsk institutt for Naturforskning og skjer i samarbeid med Statens naturoppsyn og rovdyrsentrene ved Flå og Järvsö.

Påmelding sendes til: karen.johanne@rovviltsenteret.no, Tlf. 915 674 64 Spørsmål om forskningsprosjektet kan stilles til Maria Johansson maria.johansson@mpe.lth.se, Tlf. +46 462 22 7169