Sist oppdatert: 24.08.2017 18:41


Rettsmeglingen avsluttet

  ARNE HEIMESTØL

På spørsmål fra Hedalen.no opplyser tidligere rådmann, Håkon Rydland, at rettsmeglingen ble avsluttet kl. 11.30 torsdag – uten resultat. Arbeidsrettssaken går derfor som oppsatt i Valdres Tingrett, 18.–22. september. Rydland har saksøkt Sør-Aurdal kommune med krav om erstatning etter det han mener er en usaklig oppsigelse.

– Vi synes det er beklagelig at vi ikke kom til enighet. Vi sto antakelig altfor langt fra hverandre, sier ordfører Kåre Helland til Kommunal Rapport. Verken ordføreren eller Rydland vil si noe mer til pressen ettersom det som skjedde i rettsmeglingen, er taushetsbelagt.

Mulig med løsning likevel?
Før meglingen publiserte Kommunal Rapport et oppslag der nettavisen hadde intervjuet både Helland og Rydland. Ordføreren la vekt på at kommunestyret ikke hadde satt noen beløpsgrense for et eventuelt forlik. – Det dreier seg ikke bare om penger. Det er likevel klart at saken har hatt, og vil få, konsekvenser, også økonomisk.

Ordføreren hadde fått en fullmakt fra kommunestyret 8. juni. – Partene stod for langt fra hverandre til at det kunne inngås et forlik, sier Helland til Hedalen.no. Han avviser likevel ikke at det i tiden før rettssaken kan komme en løsning. Det vil bli orientert om saken i formannskapsmøtet kommende tirsdag. Denne delen av møtet blir lukket.

Mye motbør for Rydland
Håkon Rydland har vært uten lønn etter 24. mars, og han har ikke fått seg ny jobb. Dagpenger har han heller ikke fått, for Nav legger til grunn at han hadde tre måneders oppsigelsestid, selv om han bare mottok lønn for to uker.

– Videre må han vente ytterligere 12 uker på dagpenger, fordi Nav mener han – som følge av oppsigelsen – helt eller delvis har skyld i at han mistet jobben, skriver Kommunal Rapport.

Denne avgjørelsen har Rydland klaget på, og Nav har kvittert med å informere om at saken vil bli behandlet innen 32 uker.