Sist oppdatert: 26.08.2017 21:00


Velkommen med til Okhaldhunga

  ARNE HEIMESTØL

Ekteparet Kristin og Erik Bøhler er med på å berge liv og helse til mange mennesker ved sykehuset i Okhaldhunga i Nepal. Sist onsdag besøkte de Hedalen misjonsforeningen som i flere år har støttet arbeidet ved sykehuset.


Kristin og Erik Bøhler


Se filmen Normisjon har laget om arbeidet

Sykehus i sterk utvikling
Ekteparet Bøhler kom til et lite sykehus i fjellheimen med 32 sengeplasser. Etter hvert kom tanken om utbygging. Normisjon har gjort det mulig å bygge nye hus på området. – Sykehuset, slik det står i dag, er et mirakel, sier Erik. Det betjener 250 000 mennesker.

Veiene i området blir stadig bedre. Det gjør at flere kan få hjelp i tide. Sykehuset har nå offisielt 50 sengeplasser, men kan ha plass til 100. Ved sykehuset er det årlig ca. 1200 fødsler. Mødreventehjem er et viktig tiltak for dem som bor langt unna sykehuset. Arbeidet redder mange liv, og flere barn kan fødes under trygge forhold.

Mange kommer med bruddskader og får hjelp med det. Tuberkulose er et utbredt problem, og en egen avdeling for denne sykdommen er på plass.

Ellers har sykehuset egen poliklinikk og kan tilby gratis helsetjenester for barn under 12 år. Laboratorium og to operasjonsstuer er tatt i bruk, og den gode plassen sykehuset nå har, gjør at det er mye lettere enn før å kunne gi undervisning til helsepersonell.
 
Sykehuset er i ferd med å starte sykepleierskole. Skolebygning og internat er på plass. Sist år var det åtte nepali-leger. Disse får spesialistutdanning ved sykehuset.

De som ikke kan betale for behandling, får likevel hjelp fordi sjukehuset har et pasientstøttefond som betaler i slike tilfeller.

Grønt sykehus
Alle sykehusets toaletter tømmes og innholdet blir til brennbar gass.  Også morkakene fra de tusen årlige fødslene går denne veien. Matavfall fra husholdningene og kantinen går også ned i den åpne sementbeholderen.

Alt går sammen i tre kamre der gass blir produsert til komfyrene i det nye mødreventehjemmet.

Solcellepaneler er også tatt i bruk. Slike grønne tiltak er viktige, for tilgangen på annen energi er begrenset.

Effektiv bruk av midler
Med små midler utretter sykehuset mye. – Okhaldhunga kan drives i mer enn 1000 år for det Bærum sykehus trenger til etts års drift, forteller Erik, som også har jobbet som lege ved norske sykehus. Myndighetene i Nepal støtter i økende grad opp om sykehuset, også økonomisk.

UMN – er en paraplyorganisasjon for 30 misjonsorganisasjoner. Denne organisasjonen eier sykehuset i Okhaldhunga.

Store utfordringer
I 2015 var det jordskjelv med påfølgende etterskjelv i området. 850 000 hus ble ødelagt.

Normisjon har fått som oppgave å bidra til at de som ikke eier jord, kan få bygge opp igjen husene sine. Eier en ikke jord, finnes en nemlig ikke i nasjonale registre. Mange får hjelp til å få et lite jordstykke og til å bygge seg mer jordskjelvsikre hus av jord, stein og tre. De som ga jord til jordskjelvofre, var av dem som hadde jordeiendom. Giverne ble heltene.

Lokal menighet
Misjonærene er med i den lokale kirken som vanlige medlemmer. Sammen bringer kirken og sykehuset velsignelser ut i området.
 
Ekteparet kan fortelle at mange handikappede har blitt kristne. De trenger boliger. Kirken er tett på og støtter opp om slike tiltak. Det er den nepalesiske kirka som står for misjon selv. Det finnes ca. en million kristne i Nepal, og veksten er stor.
 

For Lena og Kjellaug ble denne kvelden spesiell. Det var nemlig legen Erik Bøhler som behandlet Lenas sønn, Roy Atle, ved Ullevål sykehus da han som treåring fikk kreft. Roy Atle ble frisk igjen.