Sist oppdatert: 28.08.2017 19:48


Kan retorikk skape terrorisme?

  KJELL ERIKSEN

Jeg tror at ingen land i verden har skapt flere terrorister enn USA, og i Europa kommer vi godt etter. Hvordan kan jeg hevde dette?

Jeg tror ikke religion alene er nok til å rekruttere en terrorist. Det er avgjørende å skape en “oss-mot-dem-tankegang". Vi som en minoritet som trues urettferdig av de mange. Det vil kunne rettferdiggjøre at vi må ta alle midler i bruk for å bli hørt.

USA sin retorikk om ondskapens akse, frykt for muslimer og landets vedtak om å nekte mennesker med en spesiell religiøs bakgrunn innreise til landet, gjør det enkelt å overbevise om at: “Vi er truet av en fremmed, sterk makt. En makt som hater oss.”

Dette har blitt fulgt opp av invasjoner og bombetokter. Aksjoner som har resultert i uendelig mange uskyldige døde, sult og nød. Da frykter jeg at rekrutteringen blir enkel.

Det samme ser vi i litt mindre, men ikke uviktig, grad her hjemme.
Jeg er redd at personer som Hege Storhaug og Sylvi Listhaug gjør arbeidet enklere for dem som skal rekruttere, fordi de legitimerer dette “oss-mot-dem- inntrykket".

Terror brukes for å skape frykt. Ikke bare for at vi skal være redde for å gå ut, redde for å leve et normalt liv, men kanskje like mye for å lokke fram meninger som dem som målbæres av Listhaug og Storhaug og andre som gjennom retorikk er med på å forsterke frykten og hatet.

Vi må selvsagt være på jakt etter enkeltpersoner som kan true vårt samfunn, men når vi begynner å behandle grupper som farlige fordi de kommer fra et spesielt sted eller har en spesiell tro, er vi på ville veier. Dette så vi i Norge i perioden 1940-1945. Fremdeles henger stereotypier igjen når mange tenker på jøder. De er klokere, de er grådige, de vil overta verdensherredømme osv. Men de er bare en gruppe på 10-15 millioner på verdensbasis, og kanskje under 2000 i Norge. En liten minoritet. Men allikevel klarte man å skape “sannheter” om denne folkegruppen som enda holder seg i mange miljøer.

Nordmenn er ikke like, kristne er ikke like, og det er heller ikke muslimer. Det er ingen tvil om at vi ser terrorister i dag med muslimsk bakgrunn, men vi kan minne oss selv på at den eneste terroraksjonen i Norge er gjennomført av en nordmann med Fremskrittsparti-sympatier. Skal vi da si at alle som støtter Fremskrittspartiet er potensielle terrorister?

Det er gjennomført mange flere terrorhandlinger i USA av ekstreme grupper med kristen bakgrunn enn med muslimsk. En amerikaner har mange ganger så stor sjanse for å bli drept av en politimann som av en terrorist.

Jeg oppfordrer til å se på tankegodset og realitetene bak retorikken. Den kan høres tilforlatelig ut, men den kan være svært skadelig.