Sist oppdatert: 29.08.2017 18:24


Uten dommer – ingen kamp

  ROGER KJENSRUD

Indre Østland fotballkrets har uttrykt bekymring for rekruttering av dommere spesielt i områdene Valdres og Land.
 
I Hedalen/Begnadalen har vi hatt tilbud om klubbdommerkurs i mange år , dette er veldig viktig for at vi skal fylle opp dømming for yngre lag og har fungert veldig bra.

Neste steg for en dommer er rekruttdommerkurs der man kan bli kvalifisert for å dømme kamper oppsatt av fotballkretsen. I det systemet innebærer det et honorar for dømming av kampen og km godtgjørelse . Skal klubber i Valdres og Land betale for dommere som kommer fra andre kanter i kretsen, vil dette med tiden bli en stor kostnad for våre klubber, noe som gjør det spesielt viktig at vårt distrikt klarer å hjelpe til med rekruttering av dommere.

Med dette har kretsen besluttet å gjennomføre et dags rekruttdommerkurs (teori) for klubbene i Land og Valdres 2. sept fra kl. 09.00–17.00. Kurset blir gjennomført i lokalene til Etnedal IL i deres fotballhall.

I tillegg vil det bli gjennomført en dag med praktisk dømming som det blir informert om på dette kurset. Dato for praktisk del er satt til 16. sept

Hvem kurset passer for?

  • Klubbdommere som har fylt 15 år og som har vært aktive dommere i egen klubb
  • Ungdom som har sluttet å spille fotball og som på denne måten fortsatt kan tilhøre fotballfamilien
  • Eldre spillere 25-35 år som har avsluttet fotballkarrieren

Påmeldingsfrist 31. aug. Er du interessert i å delta på dette kurset, ta kontakt med :
Geir Osvald Storengen / representant kretsen
Tlf 971 51 396
Eller
Roger Kjensrud / Hedalen Idrettslag
907 62 578