Sist oppdatert: 29.08.2017 18:24


«Destinasjon Hedalen»

  SVEIN ARNE NORDBY

Av tidens moteord er «Destinasjon X» brukt om en form for samlet markedsføring av et geografisk område med målsetting om økt turisme. Dette igjen for å øke mulighetene for lokale tilbydere av tjenester til å skaffe seg et bedre inntektsgrunnlag.

«Destinasjon Hedalen» er enn så lenge et ukjent begrep. Men i praksis er det allerede mange lokale tilbydere av tjenester til hyttefolket som vil kunne tilhøre et slikt overordnet begrep. I slutten av 1950-årene ble det om sommeren brakt matkasser rundt til hyttefolket fra en av Hedalens lokale butikker, og i påsken ble hytteturistenes bagasje brakt til fjells med lokale beltetraktorer. Dette gav allerede den gang en nyttig ekstrafortjeneste for de få som utførte tjenestene, selv om vi – «turistene» - den gang måtte bruke egne krefter med ski på beina opp til fjells.

Etter 60 år som hytteturist i Hedalsfjellet ser jeg at bredden av slike tjenester har økt:
 • Veiene til Hedalsfjellet er i stor grad forbedret og blir holdt åpne hele året av lokale tilbydere.

 • Hedalens butikker har utvidede åpningstider tilpasset «hyttefolket», og med to tilbydere sørger de sågar for at den lokale konkurransen er på plass!

 • Det er mange lokale leverandører av ved til peis og ovn. I tillegg leverer SAE strøm til deler av hyttefolket, og Svein Harald Lie leverer oljebasert brensel til hytteveggen før snøen kommer om høsten.

 • Løypekjørerne i Hedalen Løypelag leverer hver helg oppkjørte skiløyper så lenge det er snø.

 • Oppdatering av eldre hytter utføres av mange lokale snekkere. I tillegg finnes det lokale tilbydere av rørlegger- og elektrotjenester.

 • Hytteveiene oppdateres og holdes ved like av lokale maskinentreprenører. Kult, pukk og grus leveres lokalt fra Hedalen.

 • Hedalen Hytteservice har «kontinuerlig» 24/7 service for alle med store og små hytteproblemer.

 • Den lokale taxi-service bringer folk fra Valdresekspressen til Hedalsfjellet for en rimelig betaling.

 • Hedalen Røde Kors sørger for sikkerhet dersom uhell skulle skje.

 •  ‘Vassfar-Opplevelser’ tilbyr guidede turer til interessante plasser i området.

 • Lokale grunneiere - i nært samarbeid med kommunen - planlegger for nye høy-standard hyttetomter med strøm til Søbekkseter/Hellseningen og nå også til Teinvassåsen.

 • Hedda Hytter AS leverer noen av det norske hyttemarkedets mest populære hytter for nye hytteeiere, og sikrer dermed en god arbeidsplass for mange i Hedalen.

 • Lokale investorer i Toppfoss AS planlegger utleie av tretopphytter i Vassfaret.

 • Og mine personlige favoritter; Berit Åslie leverer saftige kringler til enhver anledning, og Joker Hedalen leverer fantastiske brød fra Bagn Bakeri i tillegg til et bredt utvalg av matvarer.

Bredden av tilbud er helt sikkert større, men i øyeblikket strekker ikke min aldrende hukommelse lenger. Dere som ikke er nevnt får ha meg unnskyldt.

Dagens hytteeiere og den lokale befolkning i Hedalen er sannsynligvis enige om en ting; fremtidens bosetning i Hedalen er nært knyttet til turisme/hyttefolket. Derfor er kanskje begrepet «Destinasjon Hedalen» fornuftig tenkning om fremtiden? Hva om alle som har en form for inntekt knyttet til turisme/hyttefolket satte av en liten promilleandel av omsetningen for felles markedsføring av området?

Flere turister/hytteeiere vil utvilsomt bedre næringsgrunnlaget for befolkningen i Hedalen og dermed også for kvaliteten/tilbudet til det allerede eksisterende hyttefolket. Dette vil på sikt utvide volumet av hytteturismen som grunnlag for fremtidig bosetning i Hedalen, noe som igjen vil sikre at disse tjenestene opprettholdes på lenge sikt. Det vil på mange måter bli en «vinn-vinn» situasjon.

Eksempelvis er bruk av elbil til hytta i dag ikke enkelt ettersom ladestasjoner er fraværende. I forbindelse med mulig utbygging av strøm til Teinvassåsen vurderer SAE lokale lade-stasjoner nær de enkelte trafostasjoner. Dette blir i så fall et nytt tilbud til dagens hytteeiere som en konsekvens av flere hytter i området fordi disse nye hyttene betaler kostnaden med å få strøm til Teinvassåsen.

Dagens hytteeiere får i tillegg tilbud om å knytte seg til det lokale strømnett, med de praktiske fordeler det gir for den enkelte hytte. I tillegg vil flere hytter gi grunnlag for enda bedre løypekjøring på vinterstid – ikke minst ettersom det da kan bli mulig med egen løypemaskin på Teinvassåsen.

Men for å utnytte dette potensialet til dalens beste må Hedalen med den flotte naturen og hyttegrenda den har, bli bedre kjent. Det krever ressurser, og en felles markedsføringsorganisasjon basert på en frivillig avgift på noen promille fra alle tjenestetilbydere kan være en løsning. «Destinasjon Hedalen» tror jeg kan være en god ide som alle, både i dalen og på fjellet, vil nyte godt av på lang sikt.