Sist oppdatert: 04.08.2017 21:22

Klart for fiberutbygging i Brunbakklia og Skolehagen

  ARNE HEIMESTØL
Fredag kom denne gladmeldinga fra avdelingsleder Gudmund M. Sørensen: – Jeg har den glede å informere om at Eidisva bredbånd, sammen med Sør-Aurdal energi, ønsker å gjennomføre fiberutbygging i Skolehagan og Brunbakklia høsten 2017.

Det har vært en lang prosess for å få dette tiltaket på plass. Stor ros fjortjener Sør-Aurdal energi som utredet utbygging før Eidsiva kom på besøk til Kroken i oktober 2016. Det førte til at det ble gitt et foreløpig tilbud om utbygging der egenandelen for hver bestiller er 9 990 kr.

Kommunen har bidratt
Sør-Aurdal kommune støttet sterkt opp om tiltaket; både ved å bestille til kommunale adresser i Brunbakklia, men også ved å forskuttere det det koster å klargjøre fiber til byggeklare tomter i feltet.

Tydelig innspill fra Fekjær
Like viktig ble det at Fekjær psykiatriske senter bestilte fiber til hele 14 leiligheter/personalboliger. Da er Solstad regnet med.

Torsdag sendte Elling Fekjær brev til Eidsiva og bad om at fiberutbyggingen måtte komme på plass så raskt som mulig. Her viste han til at det over tid har vært elendig internett-tilgang i området. Vi siterer fra brevet:

Vårt krav om høy fagkompetanse på alle områder medfører at vi må rekruttere mye fagfolk fra andre regioner/land. I tillegg til faglig standard i forhold til selve Fekjær, forventer ansatte å kunne skype med familie og venner eller opprettholde annen normal bruk av nettet.

Flere ansatte har følt seg isolert, da dette ikke har vært mulig i våre personalboliger. Vi har dessverre mistet dyktige ansatte nettopp grunnet den uakseptable internettløsningen vi kan tilby.

Her og nå vurderer flere det samme, dersom problemet ikke løses raskt. Rekruttering av spesialister som psykiatere og psykologer, samt annen spesifikk fagkompetanse til ei bygd som Hedalen er utfordrende. Dagens internettdekning gjør det ikke akkurat enklere.

Svarbrevet fra Gudmund Sørensen kom dagen etter at dette brevet var sendt. Han kan fortelle at detaljplanleggingen er igangsatt. Og nærmere informasjon om leveringstidspunkt blir kommunisert på sms/brev til alle som har bestilt – så fort dette er klart.