Sist oppdatert: 13.12.2017 10:59

Saksbehandling

 

ARNE HEIMESTØL

Hedalen.no har stilt to spørsmål til rådmannen knyttet til saken Orientering/status media oppslag kontroll og tilsyn i Valdres. Her gjengir vi spørsmålene som er stilt, og svaret vi har mottatt.

 

E-post fra Hedalen.no til rådmannen i Sør-Aurdal:

Hedalen.no viser til denne saken. Her leser vi at Reidar Schlytter er saksbehandler.

Vi viser også til kontrollutvalgsboken (fra KMD) s. 16: Saker fra kontrollutvalget til kommunestyret:

Kontrollutvalget skal rapportere resultatene av sitt arbeid til kommunestyret eller fylkestinget. Før en sak rapporteres til kommunestyret eller fylkestinget, skal den ha vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse. Kontrollutvalgets saker skal fremmes til kommunestyret for behandling.

Protokollen fra siste møte i kontrollutvalget finner vi her.
 

Vi har følgende spørsmål:

1. Hvorfor er det kontrollutvalgets leder som legger fram denne saken, og ikke kontrollutvalget?

2. Er saken sendt rådmannen til uttalelse?

Her er svaret rådmannen har gitt i dag:

Hei
Videresender e post fra ordfører – avisa Valdres stilte samme spørsmål i går jfr oppslag i nettutgaven.

Karin Stegarud
konst. rådmann

Hører det er reist spørsmål hvorfor Reidar Schlytter har laget sakt til kommunestyre.

For det første gjør han dette som leder av kontrollutvalget. Den andre grunnen er at jeg har registrert at andre kommuner har hat oppe lignende spørsmål. Derfor på sist kommunestyre oppfordret jeg Reidar Schlytter til å ha en orientering om saken i kommunestyre. Derfor er dette nå fremlagt.

Dette til orientering.

Kåre Helland