Sist oppdatert: 02.12.2017 13:18

Kritiske ytringer II

 

OLAV KRISTIAN HUSEBY
 

Arne Leite og flere likte ikke tonen i uttalelsen fra Bagn Idrettslag, og jeg ble på Hedalen.no tillagt samme mening. Det er ikke rett.  Undertegnede uttalte følgende:

«Jeg forstår at dere kan reagere på spisse formuleringer, men vi må ta inn over oss at idrettslagene i kommunen har høy ambisjoner, og da spesielt med Bagn Idrettslag i føringen. De setter store krav til egne aktiviteter, har et høyt aktivitetsnivå og gjør mye for lokalsamfunnet. Vi må derfor godta at de retter kritiske kommentarer til planen, og vi må forstå dere frustrasjon.»

Videre kan jeg tilføye at man må ha et høyt ambisjonsnivå på planer og aktiviteter i både lag og foreninger og kommunen. Det bør allikevel være realistisk. Planen som er lagt frem er realistisk, men ser man på mulighetene i kommunens budsjett, så vil man forstå at det vil mangle midler for å gjennomføre de målene som er satt.

Avveiningen er om man skal lage ambisiøse planer til å strekke seg etter, eller om man skal lage planer etter betalingsevnen. Slik er det også ellers i budsjettarbeidet, da vi der skal fordele midler til barna og fremtiden, og sette dette opp mot syke og pleietrengende, standard på tekniske anlegg og kompetanseløft og arbeidsforhold for ansatte.

Innspill og forslag til budsjettet mottas med takk fra kommunens politikerne. Vi er jo selv innbyggere i samme kommune og vi har de samme ønskene som ønskene som alle andre, men vi har fått tildelt oppgaven med å få kommunens midler mest mulig rett fordelt mellom innbyggerne.

Olav Kristian Huseby
Sør-Aurdal Høyre