Sist oppdatert: 19.12.2017 20:25

Ny rådmann tilsatt

 

Etter innstilling fra formannskapet vedtok kommunestyret tirsdag 19.12. enstemmig å tilsette Haakon Boie Ludvigsen som ny rådmann i Sør-Aurdal.

 

Ordføreren hadde annonsert formannskapsmøte i kommunestyresalen kl. 08.30. Da vi kom dit, var ingen av formannskapets medlemmer å se. Klokka 08.45 kom de ut fra ordførerens kontor, og vi fikk opplyst at møtet hadde blitt avholdt der. Vi fikk dermed ikke med oss om dette var et åpent eller lukket møte, og hvilken paragraf som eventuelt ble brukt for å lukke møtet.

 

Tilsetting av rådmann ble satt opp som ekstrasak i kommunestyrets møte.

Ordfører Kåre Helland opplyste at Haakon Boie Ludvigsen kommer fra Søndre Land. Han er nå konstituert kommunalsjef i Lillehammer. Det har vært tre intervjurunder før innstillingen ble vedtatt.

 

Dersom Ludvigsen takker ja til stillingen, regner ordføreren med at den nye rådmannen tidligst kan være på plass ved påsketider.