Sist oppdatert: 22.12.2017 08:09

Aktiviteter for seniorer og eldre i Sør-Aurdal kommune

 

ASTRI TANGEN MOEN

I september 2016 startet Sør-Aurdal kommune opp med prosjektet «Aktivitet seniorer og eldre». Prosjektet er statlig finansiert, og har som mål å forebygge ensomhet og å bidra til at flere seniorer og eldre får et meningsfullt liv og opplever mestring i egen hverdag.

 


Astri Tangen Moen

 

Det ble gjennomført en kartlegging av aktiviteter blant seniorer/eldre i kommunen tidligere i år. Det ble sendt ut brev til alle 70-åringer i kommunen med tilbud om å delta i en spørreundersøkelse som hadde til hensikt å kartlegge aktiviteter (alt du foretar deg sammen med andre), behov og utfordringer.

 

Det kom frem hva seniorer og eldre er fornøyd med, men også hva de savner, eventuelle hindringer i hverdagen, samt hva de mener skal til for å finne løsninger. Det kom også mange gode forslag til aktiviteter, deriblant; datakurs, sosiale møteplasser, gågrupper, seniortrim, møteplass for menn m.m.

Astri Tangen Moen tok over i september 2017 som prosjektkoordinator og driver prosjektet videre, i samarbeid med folkehelsekoordinator i Sør-Aurdal kommune, Ida Blåfjelldal. Moen har Master i Idrettsvitenskap og er utdannet personlig trener, med mange års erfaring som instruktør. I tillegg har hun de siste årene jobbet som idrettskonsulent/miljøterapeut på Fekjær psykiatriske senter.

Moen vil jobbe for å få en samlet og synlig oversikt over eksisterende tilbud i kommunen. Det er allerede mange gode tilbud rundt om i kommunen; kaffekroken på Solbraut, gå/trimgruppe i Begnadalen, seniordans på Fossvang, dagtilbud på både Solbraut og Hedalsheimen, for å nevne noen.
Samtidig jobbes det for å få i gang nye tilbud. Det er et tett samarbeid mellom prosjektkoordinator Moen og daglig leder for Frivilligsentralen, Ester Kulterud, som allerede har ført til et kurs i data, nettbrett og smarttelefon på Fossvang, her var også Sør-Aurdal biblioteka involvert, og orienterte om sine tilbud. Det er allerede planlagt en ny runde i mars/april 2018. Kulterud og Moen har i tillegg utvidet tilbudet på dagsentrene i Bagn og Hedalen med trim. Det er laget trimhefte med øvelser man kan gjøre sittende og/eller stående. Heftene ligger på dagsentrene.

«Videre håper vi å klare å imøtekomme ønske om et tilbud for menn, hvor de kan samles, om det er rundt et bål og koke kaffi, ha mimrekvelder om gamledager, hogge ved, eller kanskje noe helt annet» sier Moen.

I samarbeid med Fysioterapitjenesten er det planlagt å starte opp et pilotprosjekt; en treningsgruppe med fokus på balansetrening og fallforebygging. Ifølge Helsedirektoratets Fallforebygging i kommunen, som kom i 2013, skyldes rundt 80 % av skader og ulykker blant eldre fall. Opp til 30 % over 65 år som er hjemmeboende faller hvert år, og enda flere etter fylte 75 år. Videre kommer det frem at i overkant av 9000 personer over 50 år behandles for hoftebrudd årlig i Norge. De totale kostnadene beregnes til å være omkring tre milliarder kroner årlig. Samtidig som det er store kostnader for samfunnet, har det også kommet frem at mange som har fallskader sliter med å komme tilbake til tidligere funksjonsnivå (2013). «Ved å gjøre noen enkle øvelser, gå tur, holde seg i gang, kan man forebygge og minske faren for fall. Da vil man kunne bo hjemme lenger og være selvstendig og selvgående» sier Moen.

I romjula blir det, i samarbeid med Frivilligsentralen, Romjulskafè kl 11-13, på Solbraut i Bagn. Dette er et tilbud til seniorer og eldre i kommunen. Mange synes høytider, som jul og påske, og sommermånedene kan bli lange. De fleste tilbudene har lite/ingen aktiviteter i disse periodene.
Sitter du med en idé/tanke om en aktivitet? Er du en som kan være med å bidra eller kjenner du en som kan være den personen?
Ta kontakt med Ester Kulterud v/Frivilligsentralen, telefon: 95301895, eller
Astri Tangen Moen som er prosjektkoordinator, telefon: 61 34 87 37 / 912 43 697.

 


Datakurs

 


Stoltrening

 


Vangstein på Hedalsheimen